A+ A-
2018-06-05Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego

4 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego, którego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Członkiem. Parlament Hanzeatycki to związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw.

5 czerwca 2018 roku katowicka Izba Rzemieślnicza wzięła udział w Konferencji Hanzeatyckiej 'Mistrzowie zawodów kreują przyszłość - nowe drogi kształcenia przedsiębiorców i sukcesja przedsiębiorstw'.

2018-05-30Wywiad z prof. Janem Klimkiem na antenie Polskiego Radio Katowice

Zapraszamy do posłuchania dzisiaj (środa, 30 maja 2018 roku) o godzinie 21:15 Magazynu Inicjatyw Społecznych na antenie Radio Katowice - w wywiadzie z Redaktorem Józefem Wyciskiem prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej opowie m.in. o szkolnictwie zawodowym.

2018-05-24Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP Bezpiecznie od Startu

W środę, 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych 'BEZPIECZNIE OD STARTU'.

W finale konkursu udział wzięły dwie laureatki etapu regionalnego, organizowanego przez katowicką Izbę Rzemieślniczą:
Natalia Ziemkowska (zgłoszona przez Cech z Jastrzębia Zdroju) - uczennica w zawodzie FRYZJER
Katarzyna Wojciechowska (zgłoszona przez Cech w Gliwicach) - uczennica w zawodzie CUKIERNIK

Obie Uczestniczki reprezentujące Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zajęły miejsce w pierwszej 10. (na 42 Uczestników).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom biorącym udział w konkursie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
https://zrp.pl/w-palacu-chodkiewiczow-rozpoczal-sie-final-xviii-ogolnopolskiego-konkursu-o-zasadach-bhp-dla-uczniow-rzemiosla/

2018-05-09Konferencja podsumowująca projekt VESTE

7 i 8 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji 'Cele i strategie na rzecz zwiększania efektywności energetycznej - szkolenie zawodowe na Menedżera Serwisu Sektora Energetycznego' w ramach Projektu VESTE, którego katowicka Izba Rzemieślnicza jest Partnerem.

Podczas konferencji zamykającej projekt VESTE, Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, przedstawiła doświadczenia katowickiej Izby Rzemieślniczej ze szkoleniami dla MŚP w celu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.Further Vocational Training for Energy Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym (VESTE)

logotyp Projektulogo Erasmus

Strona internetowa Projektu: http://veste-project.eu/


Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne - innowacje - projekt wdrożeniowy

Czas trwania: 01.09.2015 - 31.08.2018: 36 miesięcy

Partnerzy: Baltic Sea Academy, Niemcy, partner wiodący
Akademia kształcenia zawodowego w Hamburgu, Niemcy
Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
Hanzeatycki Instytut wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska
Centrum kształcenia zawodowego hrabstwa Võru, Estonia
Centrum kształcenia zawodowego Kontiki

Grupy docelowe:
a) Pracownicy MiŚP
b) Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
c) Studenci i absolwenci
d) Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych
e) Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie

Cele projektu:
• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MiŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym.
• Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia.
• Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu 'Konsultant ds. Energetyki Budowlanej' ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym stałego zatrudnienia.
• Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego. • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdro-żenie systemu kształcenia zawodowego.
• Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii.
• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MiŚP: 'Energia słoneczna - technologia i zastosowanie dla MŚP'.

2018-04-25Finał I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach są organizatorami I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został zamieszczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Finał Turnieju odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku.

Uroczyste zakończenie Turnieju odbyło się 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (ul. Wolności 408).

Tematem przewodnim I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz było „Potrawy z drobiem w roli głównej”.

Zadaniem praktycznym podczas finału turnieju było sporządzenie zakąski wegetariańskiej oraz dania zasadniczego z mięsem drobiowym w roli głównej, ocenie podlegać będzie m.in. pomysłowość, smakowitość, kreatywność, zgodność z tematem, poprawność wykonania dodatków skrobiowych i witaminowych, ekspedycja potraw oraz higiena i bezpieczeństwo pracy w trakcie wykonywania zadań.

Wprowadzona pod koniec 2015 roku nowelizacja ustawy o rzemiośle umożliwiła zaliczenie do rzemiosła usług gastronomicznych, w szczególności zawodu kucharza, Zmiana umożliwiła egzaminowanie kucharzy przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, uzyskiwanie przez nich dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanie egzaminu czeladniczego uczniom z pozaszkolnych form kształcenia oraz dofinansowanie mistrzom kosztów edukacji.

W pracach komisji turniejowej z ramienia katowickiej Izby Rzemieślniczej uczestniczyli: Pan Mieczysław Kucharski Pan Sebastian Humski Pan Robert Kuś

Laureatami I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz zostali:
Miejsce I: Pani Sandra Jagła Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich
Miejsce II: Pan Marian Glenszczyk Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Miejsce III: Pan Kacper Szot Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na oficjalnym profilu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na Facebooku.

2018-04-24Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku o godzinie 15:00.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania udziału w kursie.

W przypadku zgłoszenia dokonanego drogą e-mailową proszę o wskazanie danych personalnych kandydata.

Osoba do kontaktu: Pani Bożena Tarapacz - tel. 32 259 62 61 do 5, wew. 103,
e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl 

2018-04-23I Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie KUCHARZ

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa na oficjalne zakończenie I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został zamieszczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Finał Turnieju odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku. Uroczyste zakończenie Turnieju odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (ul. Wolności 408).

Tematem przewodnim I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz jest „Potrawy z drobiem w roli głównej”.

Zadaniem praktycznym podczas finału turnieju będzie sporządzenie zakąski wegetariańskiej oraz dania zasadniczego z mięsem drobiowym w roli głównej, ocenie podlegać będzie m.in. pomysłowość, smakowitość, kreatywność, zgodność z tematem, poprawność wykonania dodatków skrobiowych i witaminowych, ekspedycja potraw oraz higiena i bezpieczeństwo pracy w trakcie wykonywania zadań.

Wprowadzona pod koniec 2015 roku nowelizacja ustawy o rzemiośle umożliwiła zaliczenie do rzemiosła usług gastronomicznych, w szczególności zawodu kucharza, Zmiana umożliwiła egzaminowanie kucharzy przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, uzyskiwanie przez nich dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanie egzaminu czeladniczego uczniom z pozaszkolnych formkształcenia oraz dofinansowanie mistrzom kosztów edukacji.

Szczegółowych informacji na temat turnieju udzieli Pani Maria Banachowicz, Główny Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych katowickiej Izby Rzemieślniczej pod numerem telefonu 600 807 574.

2018-04-23List gratulacyjny od Jego Ekscelencji, Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca

Z okazji Jubileuszowej XXV Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej w Katowicach na ręce Pana Prezesa Klimka słowa gratulacji i najlepszych życzeń złożył Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

list gratulacyjny Arcybiskup

2018-04-23Jubileuszowa XXV Wielka Gala

21 kwietnia 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się Jubileuszowa XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Podczas wydarzenia nagrodzone zostały najlepsze firmy z terenu działalności katowickiej Izby Rzemieślniczej w następujących kategoriach:
Firma z Jakością - 18 Laureatów,
Firma z Przyszłością - 4 Laureatów,
Wiarygodny Lider Biznesu - 4 Laureatów,
Firma Rodzinna - 7 Laureatów,
Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła - 2 Laureatów,
Zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku 2017 zdobył Pan Karol Kohlbrenner, Właściciel Zakładu Rzemieślniczego KOKAR Kompleksowy Serwis Klimatyzacji Naprawa i Sprzedaż Chłodnic w Dąbrowie Górniczej!

Podczas XXV Wielkiej Gali Szablę imienia Jana Kilińskiego, czyli najwyższe odznaczenie rzemieślnicze zdobyli: Pan Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Pan Antoni Wojciechowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, Firma AutoCrew Polmozbyt Bytom.

Muzyczną gwiazdą wieczoru był Zespół Pectus, uhonorowany również Honorową Statuetką w kategorii Firma Rodzinna.

Wszystkim nagrodzonym Firmom i Osobom serdecznie gratulujemy prestiżowych wyróżnień!!!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jubileuszowej XXV Wielkiej Gali na oficjalnym profilu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na Facebooku

2018-04-18XXV Wielka Gala

Już w najbliższą sobotę odbędzie się Jubileuszowa XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, podczas której nagrodzimy najlepsze firmy w następujących kategoriach:
Firma z Jakością - 18 Laureatów,
Firma z Przyszłością - 4 Laureatów,
Wiarygodny Lider Biznesu - 4 Laureatów,
Firma Rodzinna - 7 Laureatów,
Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła - 2 Laureatów,
Tradycyjnie, jedna Osoba zdobędzie zaszczytny tytuł RZEMIEŚLNIKA ROKU

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski
Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego
Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasto Zabrze
Marcin Krupa - Prezydent Miasto Katowice

Partnerzy wydarzenia:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Zakon Maltański Polska Order of Malta Poland
ReShape Fitness
Multus Importer Dywanów
Kompania Piwowarska
Twinpigs - Westernowy Park Rozrywki

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli:
TVP3 Katowice
Radio Katowice
Telewizja TVS
Radio eM 107,6 Fm
Radio CCM
Radio FEST 100.2 FM
Radio Silesia
Dziennik Zachodni
Śląskie naszemiasto.pl
Strefa Biznesu Śląskie

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 700712 gościem.