A+ A-
2018-06-18Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tychach

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku Pan Jan Witkowski, Wiceprezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.

Podczas wydarzenia Rzemieślnicy zasłużeni dla rozwoju rzemiosła na terenie działania tyskiego Cechu zostali uhonorowani odznaczeniami.

2018-06-14Targi Pracy w Siemianowicach Śląskich

14 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich. Na stoisku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawiliśmy, jakie szanse na rynku pracy daje wybór zawodu rzemieślniczego. Informowaliśmy również o możliwości skorzystania z formy aktywizacji zawodowej - Przygotowania Zawodowego Dorosłych (PZD).

2018-06-14Jubileusz 40-lecia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W czwartek, 14 czerwca 2018 roku odbył się Jubileusz 40-lecia powstania Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.

W wydarzeniu udział wzięli Pan Jan Witkowski, Wiceprezes katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, którzy złożyli na ręce Zarządu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za całokształt działalności na rzecz lokalnego rzemiosła.

2018-06-08Piknik Rzemieślniczy 11 czerwca 2018 roku

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku odbędzie się Piknik Rzemieślniczy katowickiej Izby Rzemieślniczej - tradycyjne wydarzenie, pozwalające na integrację środowiska rzemieślniczego, przedsiębiorców sektora MŚP, pracodawców oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego województwa śląskiego.

Godzina 14:00 Msza Święta w intencji śląskiego rzemiosła w Parafii p.w. Świętej Trójcy (ul. Świętej Trójcy 3 w Koszęcinie),
Godzina 15:00 Piknik Rzemieślniczy w Kompleksie Pałacowo Parkowym (ulica Zamkowa 3 w Koszęcinie).

2018-06-07Festiwal Zawodów

7 czerwca 2018 roku odbył się FESTIWAL ZAWODÓW - wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny.

Celem Festiwalu Zawodów było wzbudzenie większego zainteresowania wśród młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębienie ich wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz przedstawienie ofert pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podczas wydarzenia na 10 stoiskach katowicka Izba Rzemieślnicza zorganizowała prezentacje zawodów: groomer - fryzjer zwierząt, tapicer, zdobnictwo cukiernicze, fryzjer damski, fryzjer męski, cukiernik, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, swoje stoisko miała również Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach.

2018-06-05Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego

4 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego, którego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Członkiem. Parlament Hanzeatycki to związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw.

5 czerwca 2018 roku katowicka Izba Rzemieślnicza wzięła udział w Konferencji Hanzeatyckiej 'Mistrzowie zawodów kreują przyszłość - nowe drogi kształcenia przedsiębiorców i sukcesja przedsiębiorstw'.

2018-05-30Wywiad z prof. Janem Klimkiem na antenie Polskiego Radio Katowice

Zapraszamy do posłuchania dzisiaj (środa, 30 maja 2018 roku) o godzinie 21:15 Magazynu Inicjatyw Społecznych na antenie Radio Katowice - w wywiadzie z Redaktorem Józefem Wyciskiem prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej opowie m.in. o szkolnictwie zawodowym.

2018-05-24Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP Bezpiecznie od Startu

W środę, 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych 'BEZPIECZNIE OD STARTU'.

W finale konkursu udział wzięły dwie laureatki etapu regionalnego, organizowanego przez katowicką Izbę Rzemieślniczą:
Natalia Ziemkowska (zgłoszona przez Cech z Jastrzębia Zdroju) - uczennica w zawodzie FRYZJER
Katarzyna Wojciechowska (zgłoszona przez Cech w Gliwicach) - uczennica w zawodzie CUKIERNIK

Obie Uczestniczki reprezentujące Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zajęły miejsce w pierwszej 10. (na 42 Uczestników).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom biorącym udział w konkursie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
https://zrp.pl/w-palacu-chodkiewiczow-rozpoczal-sie-final-xviii-ogolnopolskiego-konkursu-o-zasadach-bhp-dla-uczniow-rzemiosla/

2018-05-09Konferencja podsumowująca projekt VESTE

7 i 8 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji 'Cele i strategie na rzecz zwiększania efektywności energetycznej - szkolenie zawodowe na Menedżera Serwisu Sektora Energetycznego' w ramach Projektu VESTE, którego katowicka Izba Rzemieślnicza jest Partnerem.

Podczas konferencji zamykającej projekt VESTE, Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, przedstawiła doświadczenia katowickiej Izby Rzemieślniczej ze szkoleniami dla MŚP w celu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej.Further Vocational Training for Energy Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym (VESTE)

logotyp Projektulogo Erasmus

Strona internetowa Projektu: http://veste-project.eu/


Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne - innowacje - projekt wdrożeniowy

Czas trwania: 01.09.2015 - 31.08.2018: 36 miesięcy

Partnerzy: Baltic Sea Academy, Niemcy, partner wiodący
Akademia kształcenia zawodowego w Hamburgu, Niemcy
Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
Hanzeatycki Instytut wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska
Centrum kształcenia zawodowego hrabstwa Võru, Estonia
Centrum kształcenia zawodowego Kontiki

Grupy docelowe:
a) Pracownicy MiŚP
b) Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
c) Studenci i absolwenci
d) Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych
e) Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie

Cele projektu:
• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MiŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym.
• Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia.
• Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu 'Konsultant ds. Energetyki Budowlanej' ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym stałego zatrudnienia.
• Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego. • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdro-żenie systemu kształcenia zawodowego.
• Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii.
• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MiŚP: 'Energia słoneczna - technologia i zastosowanie dla MŚP'.

2018-04-25Finał I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach są organizatorami I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został zamieszczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Finał Turnieju odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2018 roku.

Uroczyste zakończenie Turnieju odbyło się 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (ul. Wolności 408).

Tematem przewodnim I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz było „Potrawy z drobiem w roli głównej”.

Zadaniem praktycznym podczas finału turnieju było sporządzenie zakąski wegetariańskiej oraz dania zasadniczego z mięsem drobiowym w roli głównej, ocenie podlegać będzie m.in. pomysłowość, smakowitość, kreatywność, zgodność z tematem, poprawność wykonania dodatków skrobiowych i witaminowych, ekspedycja potraw oraz higiena i bezpieczeństwo pracy w trakcie wykonywania zadań.

Wprowadzona pod koniec 2015 roku nowelizacja ustawy o rzemiośle umożliwiła zaliczenie do rzemiosła usług gastronomicznych, w szczególności zawodu kucharza, Zmiana umożliwiła egzaminowanie kucharzy przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, uzyskiwanie przez nich dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanie egzaminu czeladniczego uczniom z pozaszkolnych form kształcenia oraz dofinansowanie mistrzom kosztów edukacji.

W pracach komisji turniejowej z ramienia katowickiej Izby Rzemieślniczej uczestniczyli: Pan Mieczysław Kucharski Pan Sebastian Humski Pan Robert Kuś

Laureatami I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz zostali:
Miejsce I: Pani Sandra Jagła Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich
Miejsce II: Pan Marian Glenszczyk Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Miejsce III: Pan Kacper Szot Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na oficjalnym profilu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na Facebooku.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 798904 gościem.