A+ A-
2017-06-22Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe 

2017-06-21Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie

W środę, 21 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie, którego siedziba mieści się przy placu Wolności 12 w Katowicach.

Krupnioki śląskie są jednym z najbardziej tradycyjnych wyrobów wędliniarskich charakterystycznych dla tradycji kulinarnych Śląska.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia nazwa krupniok śląski została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

2017-06-21Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku odbywa się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego. Delegacji z całej Polski spotkali się, aby udzielić absolutorium Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za dotychczasową działalność i dokonać wyboru nowych władz.

Podczas pierwszego dnia Kongresu Pan Józef Dreinert - Członek Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Właściciel salonu fryzjerskiego 'Józef' został uhonorowany specjalną nagrodą z okazji Jubileuszu 60-lecia rzemieślniczej pracy w zawodzie fryzjer.

2017-06-19IV Bieg Rzemieślnika

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku społeczność rzemieślnicza po raz czwarty rywalizowała o Puchar Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego podczas Biegu Rzemieślnika organizowanego przez Cech Producentów Żywności z siedzibą w Katowicach. Trasa biegu wynosiła 5 km, najmłodsi uczestnicy mogli się sprawdzić na dystansie 200 metrów. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również skorzystać z szerokiej oferty Food Trucków. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

2017-06-19III Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionu Śląsko-Opolskiego

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku odbyły się III Krajowe Florystyczne Mistrzostwa Regionu Śląsko-Opolskiego, organizowane przez Stowarzyszenie Florystów Polskich. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Honorowym Patronatem.

2017-06-14Zapytanie ofertowe - Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

2017-06-13Media o Jubileuszu 95-lecia Izby Rzemieślniczej

Obchody Jubileuszu 95-lecia powstania naszej organizacji dopełniła uroczysta Msza Święta w intencji śląskiego rzemiosła pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, która odbyła się w niedzielę, 11 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (ul. Plebiscytowa 49A).

Msza Święta była transmitowana na antenie Radio eM 107,6 Fm.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odbył się Piknik Rzemieślniczy w Restauracja Łania w Parku Śląskim.

Napisali o nas:
TVP3 Katowice (link)
Radio eM (link)

2017-06-13Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego w Gdańsku

W dniach 12-13 czerwca 2017 roku w Gdańsku odbywa się Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego (Hanse Parlament), którego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest członkiem. Wydarzenie połączone jest z Konferencją Edukacyjną 'Mistrzowie tworzą przyszłość - nowe drogi kształcenia przedsiębiorców i kadr kierowniczych dla MŚP'.

2017-06-10Uroczyste obchody Jubileuszu 95-lecia katowickiej Izby Rzemieślniczej


W sobotę, 10 czerwca 2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pierwszy termin zaplanowany jest na godzinę 10:30, drugi termin na godzinę 11:00.

Obchody Jubileuszu 95-lecia powstania naszej organizacji dopełni uroczysta Msza Święta w intencji śląskiego rzemiosła pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, która odbędzie się w niedzielę, 11 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (ul. Plebiscytowa 49A). Msza Święta będzie transmitowana na antenie Radio eM 107,6 Fm.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędzie się Piknik Rzemieślniczy w Restauracja Łania w Parku Śląskim.

Walne Zgromadzenie - slajd otwierający

2017-06-07Warsztaty Rzemiosło w EFS w Gdyni

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku odbyło się ostatnie już spotkanie, z cyklu warsztatów szkoleniowo-informacyjnych w ramach projektu 'Rzemiosło w EFS'. Szkolenie dedykowane jest dla członków komitetów monitorujących i ich zastępców oraz przedstawicieli izb nie reprezentowanych w komitetach.

W programie warsztatów było m.in. omówienie zmian w PO Wiedza Edukacja Rozwój na bazie zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat zasad wdrożenia systemu zarządzania relacjami przez Związek Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślnicze

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 452778 gościem.