A+ A-
2017-07-26Polska Smakuje

Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów?

Agencja Rynku  Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, może założyć własny profil, na którym zamieści informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Profil może być na bieżąco uzupełniany, a zdjęcia  produktów zostaną zamieszczone przy opisie. Dzięki temu konsumenci, którzy coraz częściej i chętniej szukają zdrowej regionalnej żywności, będą mogli jednym kliknięciem odnaleźć lokalnych producentów.  

Producencie, chcesz dotrzeć do konsumentów?

Zarejestruj się już teraz Nasze działania kierujemy w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także do innych podmiotów produkujących zdrową i tradycyjną żywność. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl, na której mogą Państwo prezentować swoje produkty. Aplikacja jest darmowa i w trakcie jej użytkowania nie będą pobierane żadne opłaty.

O aplikacji Polska Smakuje będzie tego lata głośno…

Chcemy zbudować platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują. Dlatego już na okres wakacji zaplanowana została kampania promocyjna. Wszystkich podróżujących latem po kraju będziemy zachęcać do szukania polskich lokalnych specjalności i tym samym – do korzystania z aplikacji.  W naszej aplikacji chcemy zebrać jak największą liczbę rolników i lokalnych producentów żywności. Zależy nam, aby były w niej reprezentowane wszystkie regiony, i dlatego już tego lata pochwalmy się bogactwem regionalnej kuchni i pokażmy konsumentom, gdzie Polska smakuje.

2017-07-17Zaktualizowany wykaz komisji egzaminacyjnych

Wykaz zawodów rzemieślniczych, w których katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza egzaminy został zaktualizowany o zawód kelner (kod 513 101).

Pełen wykaz dostępny jest na stronie: link - kliknij.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 76 zawodach.

2017-07-11Egzaminy w zawodzie KELNER

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na swym ostatnim posiedzeniu Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER.

Odbyły się już dwa robocze spotkania członków komisji, w celu przygotowania zadań praktycznych, pytań i testów oraz ustalenia kryteriów oceniania.

Zakładamy, że pierwszy egzamin w tym zawodzie odbędzie się w drugiej połowie września.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner.

Z wyrazami szacunku
Maria Barczak-Ostojska
Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

2017-07-11Nowy wykaz zawodów refundowanych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07 lipca 2017 roku, pod pozycją 4167, został opublikowany nowy wykaz zawodów refundowanych, który będzie obowiązywał od 01 września 2017 roku:

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4167

2017-07-10Posiedzenie Plenarne WRDS

W poniedziałek, 10 lipca 2017 roku odbyło się Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwołane z inicjatywy katowickiej Izby Rzemieślniczej. Spotkanie poświęcone było kształceniu zawodowemu w kontekście reformy edukacji.

2017-06-30Kurs Fal i Pierścieni

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin dwóch spotkań to: 12 lipca 2017 roku i 26 lipca 2017 roku godzinie 11:00 w siedzibie  Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

2017-06-22Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe 

2017-06-21Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie

W środę, 21 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie, którego siedziba mieści się przy placu Wolności 12 w Katowicach.

Krupnioki śląskie są jednym z najbardziej tradycyjnych wyrobów wędliniarskich charakterystycznych dla tradycji kulinarnych Śląska.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia nazwa krupniok śląski została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

2017-06-21Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku odbywa się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego. Delegacji z całej Polski spotkali się, aby udzielić absolutorium Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za dotychczasową działalność i dokonać wyboru nowych władz.

Podczas pierwszego dnia Kongresu Pan Józef Dreinert - Członek Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Właściciel salonu fryzjerskiego 'Józef' został uhonorowany specjalną nagrodą z okazji Jubileuszu 60-lecia rzemieślniczej pracy w zawodzie fryzjer.

2017-06-19IV Bieg Rzemieślnika

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku społeczność rzemieślnicza po raz czwarty rywalizowała o Puchar Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego podczas Biegu Rzemieślnika organizowanego przez Cech Producentów Żywności z siedzibą w Katowicach. Trasa biegu wynosiła 5 km, najmłodsi uczestnicy mogli się sprawdzić na dystansie 200 metrów. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również skorzystać z szerokiej oferty Food Trucków. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 483278 gościem.