A+ A-
2017-12-08Przerwa w przyjmowaniu wniosków 13-31.12.2017 rok (Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że od dnia 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wprowadza się PRZERWĘ W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (zgodnie z Opisem Systemu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Rozdział IV. Obowiązki Operatora, Pkt 53, litera ii)).

W przypadku wpłynięcia dokumentów we wskazanym okresie, wnioski będą rozpatrywane od dnia następującego po dniu zakończenia przerwy.

2017-12-04Konferencja dla Doradców Zawodowych w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprezentowała swoją działalność podczas organizowanej przez Wydział Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach Konferencji 4 grudnia 2017 roku.

Tematem głównym Konferencji dla 150 nauczycieli-doradców zawodowych z terenu Katowic, Tych, Świętochłowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego było „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym”.

2017-12-01Rozstrzygnięcie ofert w Projekcie 'Adepci Śląskiego Rzemiosła'

2017-11-23Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 dla Poddziałania:
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim oraz
1.7.3 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim PO IiŚ 2014-2020

Szkolenie odbędzie się dnia: 27.11.2017r. w godz.: 9:00 – 15:00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przy Placu Wolności 12 w Katowicach, parter, sala 02. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA (plik do pobrania)

Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać na adres szkoleniaFE@wfosigw.katowice.pl za pomocą Kart zgłoszenia, dostępnych w linku: KARTA ZGŁOSZENIA

UWAGA: W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób.

Osoby odpowiedzialne za organizację szkolenia ze strony Wojewódzkiego Funduszu:
Anna Gruca: tel. 32 60 32 280, e-mail: a.gruca@wfosigw.katowice.pl,
Aleksandra Orłów: tel. 32 60 32 316, e-mail: a.orlow@wfosigw.katowice.pl

2017-11-22Spotkanie z Doradcami Zawodowymi w Dąbrowie Górniczej

W środę, 22 listopada 2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Doradców Zawodowych i Osób koordynujących doradztwo zawodowe w szkołach na terenie Dąbrowy Górniczej.

Podczas szkolenia Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej zaprezentowała możliwość kształcenia w zawodach rzemieślniczych.

W spotkaniu uczestniczył Pan Karol Kohlbrenner, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej.

2017-11-22I Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Serdecznie zapraszamy na I Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego, które odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (ul. Rolna 43)

Część I
9:30 – 15:00 zorganizowane grupy szkolne z klas 7 szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych (8-osobowe grupy wraz z nauczycielem opiekunem – nauczyciel zapisując się na szkolenie deklaruje udział wraz z 8-osobową grupą uczniów; zapisy wyłącznie online)
Część II 15.00 – 17.30 uczniowie, rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi (wstęp wolny)

Cel:
przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia,
kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego,
promocja szkolnictwa zawodowego,
prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców
prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W programie:
Część I 9:00 - 15:00 (wyłącznie dla grup zorganizowanych ze szkół po uprzednim zgłoszeniu online)
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników
9:30 uroczyste otwarcie Forum
9:45 „Specjaliści poszukiwani w Województwie Śląskim” – prezentacja Barometru Zawodów, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
10:15 „Dobra szkoła – dobry zawód – lepsza przyszłość?” – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli szkół i pracodawców
11:00 – 12:30 warsztaty dla uczniów część I: Warsztaty w pracowniach zawodowych (do wyboru 1 warsztat z 8, taki sam dla całej grupy), Warsztaty z doradcą zawodowym
12:30 – 13:00 poczęstunek
13:00 – 14:30 warsztaty dla uczniów część II: Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty w pracowniach zawodowych (do wyboru 1 warsztat z 8, taki sam dla całej grupy)

Warsztaty do wyboru:
1. Warsztaty z projektowania ubioru Projektowanie ubioru - T-shirt inspirowany miastem – zajęcia w pracowni projektowania ubioru
2. Warsztaty z architektury wnętrz Kreatywne modelowanie – zajęcia w pracowni rzeźby
3. Warsztaty graficzne Rozwój kreatywności poprzez działania modułowe – zajęcia w pracowni graficznej
4. Warsztaty informatyczne Programowanie dla (bardzo) opornych – zajęcia w pracowni komputerowej
5. Warsztaty rysunkowe Archetyp kobiety w wyobrażeniu młodego artysty – warsztaty w pracowni rysunkowej
6. Warsztaty z przedsiębiorczości Chłopska szkoła biznesu – gra ekonomiczna
7. Warsztaty zawodoznawcze: Atelier fotograficzne – prezentacja zawodu technik fotografii i multimediów
8. Kreatywny mistrz cięcia – prezentacja zawodu technik usług fryzjerskich
8.Warsztaty zawodoznawcze:
Pasja i podróże – prezentacja zawodu technik obsługi turystycznej
Ekspert od wypoczynku – prezentacja zawodu technik hotelarz
14:30 koncert zespołu Note Nation Orchestra

Część II
15:00 – 17:30 adresowana do uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych (wstęp wolny) możliwość skorzystania z indywidualnej porady doradcy zawodowego dla młodzieży i/lub rodziców możliwość zapoznania się z ofertą szkół branżowych, policealnych, WST oraz współpracujących z nimi pracodawców oferta Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Warunki uczestnictwa - Udział w forum jest nieodpłatny.

Dla szkół gwarancją uczestnictwa w części I jest dokonanie zgłoszenia online. Część II jest otwarta dla chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych i nie wymaga zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka - Tymkiewicz: tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 151 e-mail: ktymkiewicz@metis.pl
Sebastian Koczy tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137 lub 138 e-mail: skoczy@metis.pl
Beata Cielecka tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 lub 163 e-mail: bcielecka@metis.pl
Katarzyna Niemotko tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123 e-mail: kniemotko@metis.pl

2017-11-20Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA


Przypominamy, że dniach 21-22 listopada 2017, w Centrum Targowo – Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, odbędą się premierowe Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA.

Podczas targów m.in.:
BIZNESmeeting. Sesja Spotkań B2B,
prezentacja maszyn i urządzeń do produkcji opakowań,
prezentacja gotowych produktów,
możliwość pozyskania nowych kontraktów,
możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami z branży,
prezentacja firm, organizacji, instytucji oraz wydawnictw specjalistycznych związanych z produkcją i technologią opakowań, etykiet, druku i recyklingu.

Tej wyjątkowej edycji Targów Opakowań towarzyszyć będą dwa Seminaria: ”Opakowania w Przemyśle” oraz „Współczesne opakowania - perspektywy rozwoju'.

Wstęp na targi i seminaria jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji on-line na stronie www.expoopakowania.pl

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Honorowym Patronatem.

2017-11-08The European Vocational Skills Week 2017 w Chorzowie

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie po raz drugi staje się częścią międzynarodowego wydarzenia, którego celem jest promowanie pozytywnego wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w auli im. Ks. Jana Machy odbędzie się konkurs „Twój talent – twoim przyszłym zawodem” wpisany w interaktywną mapę Europy pod nazwą „Your talent – your future profession”.

Młodzież z okolicznych gimnazjów będzie miała okazję odkryć swoje talenty w jednej z pięciu kategorii: mechanicznej, samochodowej, piekarniczo – cukierniczej, fryzjerskiej oraz fotograficznej.

Zadania konkursowe zostały przygotowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami zaangażowanymi w kształcenie uczniów w zawodach rzemieślniczych i technicznych. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Chorzów, Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach oraz przedsiębiorstwo Delta Plus w Chorzowie.

Wydarzenie odbędzie się 23 listopada 2017 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie (ul. Powstańców 6a).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zstnr2.pop.pl
Warto dodać, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

2017-11-07Konferencja Fundusze Unijne dla Firm - 15 listopada 2017

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję: FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

Data: 15 listopada 2017 roku
Miejsce: Hotel Altus Prestige, Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Czas trwania: 10.00 – 15.30

Myślisz o rozwoju swoim i swojej firmy? Szukasz wsparcia finansowego? Poszukujesz terenów inwestycyjnych lub partnerów zagranicznych? Weź udział w interesujących WYKŁADACH i PANELACH DYSKUSYJNYCH  z udziałem ekspertów z zakresu wdrażania innowacji, współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorczości i oferty funduszy europejskich dla firm.

W ramach „PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ”:
- ZAPYTAJ O WSPARCIE UNIJNE U ŹRÓDŁA;
- SKONSULTUJ POMYSŁ NA ROZWÓJ;
- NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ BADAWCZĄ;
- POZNAJ MOŻLIWOŚCI  KOOPERACJI Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI;
- SPRAWDŹ  OFERTĘ TERENÓW INWESTYCYJNYCH.

Udział w konferencji i towarzyszących jej panelach dyskusyjnych jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie www.scp-slask.pl

Szczegółowych informacji w imieniu Organizatora udzielają pracownicy Wydziału informacji i Promocji ŚCP: Adriana Witkowska – Konieczny: adriana.witkowska@scp-slask.pl,
Krzysztof Winter: krzysztof.winter@scp-slask.pl,
Jarosław Ziewiec: jaroslaw.ziewiec@scp-slask.pl.
Tel.: (32)743 91 71, (32)743 91 77

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 642845 gościem.