XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

Szanowni Państwo,

w tym roku zaszczyt organizacji XLI Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę przypadł Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pielgrzymka odbędzie się 26 czerwca 2022 roku.

Porządek uroczystości :

25 czerwca 2022 roku

21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 roku

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00  Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.

10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Tradycyjnie podczas obchodów uroczystości nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II (bezpośrednio przed rozpoczęciem Mszy Świętej). Wręczenie dyplomów wskazanym przez Izby mistrzom i ich uczniom, odbędzie się na Szczycie Jasnogórskim.

W tym roku pielgrzymom – rzemieślnikom, ich rodzinom, osobom bliskim, pracownikom oraz innym osobom związanym z naszym środowiskiem towarzyszyć będzie Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Uroczystość uświetni Orkiestra Klasztoru Jasnogórskiego.

Organizacje lub osoby prywatne, które zechcą wesprzeć finansowo organizację pielgrzymki prosimy o przesłanie środków pieniężnych na specjalnie wydzielone w tym celu konto nr PL 81 1020 2313 0000 3002 0343 8538  Bank PKO BP Oddział Katowice, tytułem: 41 Pielgrzymka Rzemiosła.

Osoby odpowiedzialne za pielgrzymkę:

– sprawy finansowe – Anna Piecuch, tel.: 32 259 62 61 wew. 123, e-mail: anna.piecuch@ir.katowice.pl;

– sprawy logistyczne – Katarzyna Maciejska, tel.: 32 259 62 61 wew. 103, e-mail: katarzyna.maciejska@ir.katowice.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce. Czas jest wyjątkowy i wymaga szczególnej jedności naszego środowiska.

link do plakatu:   IR – plakat  – pielgrzymka_03