A+ A-
2021-05-24Seminarium Sieci Współpracy w ramach projektu: 'Śląskie. Zawodowcy' rejon wodzisławski i raciborski

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Seminariach Sieci Współpracy, które przygotowano dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż/praktykę zawodową uczniów w ramach projektu 'Śląskie Zawodowcy'.
 
Rejon wodzisłąwski i raciborski:

Termin: 27.05.2021 roku o godzinie 9:00

Forma: online

Organizator: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 

W celu dołączenia do spotkania będzie wymagane posiadanie komputera z dostępnem do Internetu. Nie jest wymaga instalacja programu Teams. Można dołączyć do spotkania z poziomu przeglądarki (preferowana Edge). Można również pobrać aplikację na telefon komórkowy z Google Play lub App Store. W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania proszę o kontakt pod nr tel: 515 037 301.

 

Zachęcamy do przekazywania informacji firmom, które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie.

 

 

Do spotkania można dołączyć nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia klikając w link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awibKp0YppBuar4cgmra4vaqtLRXBKod8rS7AjA2ffxw1%40thread.tacv2/1620998557725?context=%7b%22Tid%22%3a%221d64c316-67c6-4e77-8fe2-baba834f47e6%22%2c%22Oid%22%3a%22ba3a3969-2021-4896-8747-a97ae9e76fc1%22%7d

Zapraszamy do udziału.


2021-05-21Seminarium Sieci Współpracy w ramach projektu: 'Śląskie. Zawodowcy' rejon Siemianowic Śląskich, Zabrza i Bytomia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Seminariach Sieci Współpracy, które przygotowano dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż/praktykę zawodową uczniów w ramach projektu 'Śląskie Zawodowcy'.


 Odbędą się 3 seminaria z podziałem wg lokalizacji:
1) rejon Siemianowic Śląskich, Zabrza i Bytomia,
2) rejon wodzisławki i raciborski,
3) rejon Katowic.

Rejon Siemianowi Śląskich, Zabrza i Bytomia:

Termin: 25.05.2021 roku o godzinie 10:00

Forma: online

Organizator: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

 

W celu dołączenia do spotkania będzie wymagane posiadanie komputera z dostępnem do Internetu. Nie jest wymaga instalacja programu Teams. Można dołączyć do spotkania z poziomu przeglądarki (preferowana Edge). Można również pobrać aplikację na telefon komórkowy z Google Play lub App Store. W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania proszę o kontakt pod nr tel: 515 037 301.

 

Zachęcamy do przekazywania informacji firmom, które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie.

 

 

Do spotkania można dołączyć nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia klikając w link: 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awibKp0YppBuar4cgmra4vaqtLRXBKod8rS7AjA2ffxw1%40thread.tacv2/1621598197286?context=%7b%22Tid%22%3a%221d64c316-67c6-4e77-8fe2-baba834f47e6%22%2c%22Oid%22%3a%22ba3a3969-2021-4896-8747-a97ae9e76fc1%22%7d

O kolejnych Seminariach będziemy informować.

2021-05-18Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych 26 maja 2021 roku, godz. 11:00

Szanowni Państwo,


przekazujemy zaproszenie otrzymane od Nova Praxis do udziału w Wirtualnej Konferencji Firm Rodzinnych, która odbędzie się 
26 maja br. o godzinie 11:00
W ramach wydarzenia przygotowane są trzy panele tematyczne:

1) Aspekty prawne sukcesji — sesja prowadzona przez jednego z naszych partnerów — kancelarię prawną specjalizującą się w tematach sukcesji;
2) Aspekty finansowe sukcesji — sesja prowadzona przeze Konrada Bajora — absolwenta studiów MBA, Prezesa spółki Nova Praxis;
3) Aspekty reorganizacji firm w ramach sukcesji — sesja prowadzona przez jednego z naszych partnerów i doradcę — Pawła Gawrona.


Każda sesja będzie gościć przedstawiciela firmy rodzinnej, z którą Nova Praxis przeprowadziła proces sukcesji lub jest w trakcie (wystąpienie ok. 15-minutowe).

 

Więcej szczegółów i rejestracja do udziału pod linkiem:

https://sukcesja.novapraxis.pl/i-wirtualna-konferencja-firm-rodzinnych-26-05-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=Ms2d5uRCvdM


 

2021-05-16Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych-ogłoszenie wyników

Szanowni Państwo,
Komisja konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych obradowała w dniu dzisiejszym w siedzibie Izby Rzemieśliczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Z wielką przyjemnością prezentujemy listy osób nagrodzonych.

Kategoria I fryzura ślubna:
I miejsce: Emilia Wilde
II miejsce: Klaudia Sławińska
III miejsce: Donata Milej

Kategoria II fryzura męska awangardowa:
I miejsce: Amelia Bożuchowska
II miejsce: Paulina Nelke
III miejsce: Klaudia Sławińska

Kategoria III fale wyciskane na mokro:
I miejsce: Oliwia Góral
II miejsce: Magdalena Czerwińska
III miejsce: Vanessa Świerzy

Dziękujęmy za udział i gratulujemy zwycięzcom, z którymi będziemy kontaktować się indywidualnie.

Fotorelacja do obejrzenia w mediach społęcznościowych.
https://pl-pl.facebook.com/IRMSPKatowice


2021-05-06Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06
Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375
 

 

2021-04-30Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu: Marka-Śląskie

Szanowni Państwo,

W imieniu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.

Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Województwa Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Gospodarka;

Nauka;

Kultura;

Sport;

Turystyka i rekreacja;

Produkt;

Usługa;

Zdrowie;
Organizacje pozarządowe;

Dziedzictwo kulturowe regionu;
Społeczna odpowiedzialność biznesu;
Media;

Osobowość Roku;

 

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

 

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl

 

2021-04-29Wojewódzkie Konkurs Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych-zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgłoszenia do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa dla uczniów z zakładów rzemieślniczych przyjmowane są tylko do jutra.

Z uwagi na trwającą pandemię tegoroczny konkurs odbywa się w formule online.
 
Wymogi konkursowe opisano w Regulaminie Konkursu.
 
Zgłoszenia do udziału w formie skanu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik nr 2 Regulaminu) prosimy przesłać na adres konkurs@ir.katowice.pl do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 
Prace konkursowe z załącznikami wg Regulaminu drogą pocztową prosimy przesyłać na adres Izby Rzemieślniczej do dnia 12 maja 2021 roku.
 
Zapraszamy do udziału

Regulamin Konkursu

2021-04-29Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-04-29

Numer Ogłoszenia: 2021-4086-45627

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45627

2021-04-28Zmiany dotyczące obostrzeń w związku z pandemią COVID-19- brak regionalizacji od 1 maja 2021 roku

Szanowni Państwo,

w związku z szeregiem pytań kierowanych do Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konferencji ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego oraz premiera, Mateusza Morawieckiego od dnia 1 maja br. przestaje obowiązywać regionalizacja dotycząca obostrzeń, a co za tym idzie zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mogą wznowić swoją działalność.

 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

2021-04-26Umorzenia subwencji w Tarczy Finansowej 1.0. od 29 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że 29 kwietnia 2021 r. rusza proces umarzenia otrzymanych subwencji w ramach Tarczy PFR 1.0. Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji. Przykład: Pieniądze otrzymane w dniu 29 kwietnia 2020 r. skutkują koniecznością złożenia wniosku do 14 maja 2021.

Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. 


WAŻNE:
 wniosku nie może złożyć przedsiębiorca, który nie ma już aktywnej relacji z bankiem i usługi bankowości elektronicznej, poprzez którą zawarto umowę w ramach tarczy PFR 1.0.


Informacja kto może złożyć wniosek o umorzenie oraz instrukcja krok po kroku jak to zrobić znajdują się w linku do artykułu poniżej.

 

Istnieje możliwość umorzenia subwencji z Tarczy PFR w 100% pod warunkiem posiadania w CEIDG lub KRS kodów PKD wymienionych na liście dołączonej do rozporządzenia i wykazaniu spadku obrotów.

UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie kodów PKD, gdyż nie musi to być kod przeważający!


Szczegóły można znaleźć na stronie:

https://pfr.pl/

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.14908977.649559722.1619415916-881823815.1619415916#mmsp

 

Cały artykuł wraz z instrukcją dostępny jest pod linkiem:

https://www.infakt.pl/blog/umorzenie-subwencji-tarcza-warunki/

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1231927 gościem.