A+ A-
2020-09-09Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 7 września 2020 roku

Szanowni Państwo,
Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest dla nas ważnym wydarzeniem. Z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się później niż zwykle i w zupełnie innej scenerii.
Dziękujemy za udostępnienie sali w USC przy placu Wolności 12a Prezydentowi Katowic Panu Marcinowi Krupie. Dzięki temu zapewniliśmy wszystkim zebranym maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Dziękujemy za udział wszystkim Delegatom i mamy nadzieję, że kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się, tradycyjnie, podczas Pikniku w Koszęcinie.

Fotorelacja:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17


2020-09-08Walne Zgromadzenie Krajowego Cechu Fotografów

W dniu 3 września 2020 roku w Rudzie Śląskiej w restauracji Vertigo dbyło się Walne Zgromadzenie Krajowego Cechu Fotografów. Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentował Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa. 

Fotorelacja:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5

2020-08-20Zmiana Doradcy zawodowego w Projekcie 'Śląskie.Zawodowcy' dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

 

2020-08-18Wprowadzenie przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

- wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

- zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

- kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

- postępowania rekrutacyjne

- postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1394 COVID z dnia 13.08.2020

2020-08-05Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w dobie koronawirusa

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer w dniu 05 sierpnia 2020 roku. Sytuacja epidemiczna nie zamyka możliwości zdobycia kwalifikacji. Z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa tj.:maseczki ochronne/przyłbice, płyny do dezynfekcji oraz dzięki ograniczeniu ilości osób biorących udział w egzaminie można rozwijać się zawodowo w większości branż.

Fotorelacja:
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6

2020-08-05ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 lipca br. na stronie
www.zus.pl ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.


Termin składania wniosków:
31 sierpnia 2020 r.

Cel konkursu: wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania oraz warunki wzięcia udzuału w konkursie znajdują się w poniższym linku:

Przedmiot dofinansowania oraz warunki udziału w konkursie

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora:

Konkurs

2020-08-03Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy''nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002-wybór oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy' nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 

Wynik zapytania ofertowego:

1.      P.H.U 'CELL' z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL' ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

2020-07-31XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. Tak jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej, Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

w pięciu kategoriach głównych:

1) Lider MŚP-nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie, 

2) Narodowy Sukces-nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,

3) Międzynarodowy Sukces-nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,

4Odpowiedzialny Biznes-nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

5) Firma Rodzinna–nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat.


oraz w dwóch kategoriach specjalnych:


1) Startup_PL
-nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,

2) Badania+Rozwój-nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

 

Organizacje zainteresowane zgłoszeniem firmy proszone są o kontakt z biurem ZRP do 7 września 2020 r. na adres: d.malinowska@zrp.pl.

Poniżej informacje dotyczące regulaminu konkursku oraz wzory wniosków:
 Regulamin Naboru oraz wzory wniosków .

2020-07-31Rozpoczęły się eliminacje krajowe do WoldSkills Poland 2020

Szanowni Państwo,

właśnie ruszyły eliminacje krajowe do WoldSkills Poland 2020, których celem jest wyłonienie młodych mistrzów fachu. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 2021 (wrzesień). Podczas eliminacji krajowych WorldSkills Poland odbędą się 4 konkursy: 
- w gotowaniu,
- w cukiernictwie,
- w serwisie,
- w carvingu
.

WorldSkills to największy konkurs umiejętności zawodowych na świecie
. Co dwa lata wzbudza olbrzymie zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym międzynarodowych ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego. Głównym celem organizacji jest zachęcanie młodych ludzi do kształcenia zawodowego i doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Ministerstwo Rozwoju objęło patronat honorowy nad tym wydarzeniem. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie WordSkills Poland 2020 r.

Więcej szczegółów pod adresem:
WorldSkills Poland

 

 

 

2020-07-14Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy''nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Zapytanie ofertowe znajduje się pod poniższym linkiem:
Rozeznanie rynku-ubezpieczenie NNW Uczestników projektu „Śląskie. Zawodowcy” nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002.
 


Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1: Formularz cenowy
Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna


POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1153692 gościem.