A+ A-
2020-10-27WAŻNE: od dnia 28 października 2020 roku Izba Rzemieślnicza MŚP do odwołania nie obsługuje Petentów w swojej siedzibie.

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy, że od dnia 28 października 2020 roku do odwołania, Izba Rzemieślnicza MŚP zostaje zamknięta dla Petentów.

Mając na uwadze m.in. bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników i ich rodzin rekomendujemy kontakt mailowy i telefoniczny. Adresy mailowe podajemy w zakładce KONTAKT, telefon kontaktowy: 32 259 62 61 lub 515 037 301. Mamy nadzieję, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
Przepraszamy za niedogodności z tym związane.

2020-10-27Konferencja online 'Kadry przyszłości. Kadry dla przemysłu' 4 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła Patronatem Medialnym konferencję ' Kadry przyszłości. Kadry dla przemysłu'. Zapraszamy do udziału. Szczegóły na stronie:
https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/-/2004-kadry-przyszlosci-kadry-dla-przemyslu

2020-10-23Informacja ze Śląskiego Kuratorium Oświaty dotycząca zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy do dnia 8 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,
przekazujemy treść informacji, którą otrzymaliśmy ze Śląskiego Kuratorium Oświaty:

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
 
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 

2020-10-23Szkolnictwo zawodowe również w systemie nauki zdalnej od 26 października do 8 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.


Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).


Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

2020-10-23Informacja o odwołaniu wszystkich egzaminów zawodowych od 26 października 2020 roku do odwołania

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zawiesza organizację wszystkich sesji egzaminacyjnych zaplanowanych na najbliższy okres.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie tej informacji.

Nowe terminy sesji egzaminacyjnych zostaną ustalone po zniesieniu obostrzeń.

Ponadto informujemy, że administracja Izby Rzemieślniczej funkcjonuje bez zmian, natomiast wprowadzone są dodatkowe restrykcje mające na celu wyłącznie bezpieczeństwo zdrowotne.

2020-10-16Funkcjonowanie szkół i placówek od dnia 19 października 2020 roku znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej

Szanowni Pństwo,
w całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br. 

W strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Ograniczenia te nie dotyczą szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły ponadpodstawowe specjalne nadal będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.


Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie.

Informacje dotyczące możliwości kontynuowania zajęć praktycznych znajdują się na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Zachęcamy również do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również w profilu MEN w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/

2020-10-16Ogłoszenie o naborze do projeketu 'Śląskie.Zawodowcy'

2020-10-16Zawieszenie przyjmowania interesantów w Związków Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
na prośbę Związku Rzemiosła Polskiego przekazujemy następującą informację:

mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U 2020 poz.1758), a także z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 - od dn. 19 października br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

 

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. (od dokumentu).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

 

 

 

2020-10-16Wznowienie procesu rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu 'Śląskie. Zawodowcy'

Szanowni Państwo,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż wznawiamy proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.


Nabór odbędzie się w trybie online od 26 października 2020 do 09 listopada 2020r.

Rekrutacja otwarta jest dla szkół, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie naboru w trybie stacjonarnym lub online (decyzja podjęta przez szkołę):

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
 • Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce 'Śląskie.Zawodowcy'

2020-10-12Egzamin w zawodzie KELNER-29 październik 2020 roku

Szanowni Państwo,
W dniu 29 października 2020 roku odbędzie się egzamin zawodowy w zawodzie: kelner.
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu czeladniczego zapraszamy do składania wniosków do dnia 16 października 2020 roku.

Kryteria przystąpienia do egzaminu oraz stosowne wnioski znajdą Państwo w zakładce EGZAMINY.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1208215 gościem.