A+ A-
2019-07-15Pierwsze Posiedzenie Zarządu w Kadencji 2019-2024

15 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze Posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w kadencji 2019-2024.

Pan Marek Gołąbek, Cechmistrz Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach wykonał sesję zdjęciową Zarządu podczas pierwszego posiedzenia - obserwujcie nas, już wkrótce pochwalimy się oficjalnymi efektami sesji.

Podczas dzisiejszego Posiedzenia Zarządu prof. Jan Klimek wraz z pozostałymi Członkami Zarządu, podziękował Pani Beacie Białowąs, wieloletniemu Dyrektorowi Naczelnemu Izby, Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego, za ponad 20 lat pracy na rzecz środowiska rzemieślniczego oraz Jej zaangażowanie w promocję i rozwój oświaty zawodowej w województwie śląskim.

Mieliśmy dzisiaj również możliwość wspólnego świętowania urodzin dwóch Członków Zarządu: Pana Henryka Michalika oraz Pana Jakuba Wyciślika - składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i sukcesów w życiu zawodowym.

Wśród uchwał, które podjął podczas pierwszego Posiedzenia Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej była ta, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Naczelnego Panu Grzegorzowi Mikecie - serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy wielu sukcesów w nowej roli oraz skutecznej realizacji wszystkich zamierzonych celów!

Zarząd - zdjęcie w hallu

2019-07-08ŚCP - rusza nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31 lipca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/430 

2019-07-01Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

30 czerwca 2019 roku przedstawiciele środowiska rzemieślniczego udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, którą w tym roku organizowała Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki było 'Rzemiosło w Mocy Bożego Ducha'.

Program XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę:
9:30 Zbiórka uczestników drogi krzyżowej przy I stacji na wałach jasnogórskich,
10:00 Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich,
11:00 Formowanie procesji przy figurze Matki Bożej na placu jasnogórskim,
11:15 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów jasnogórskich,
11:30 Msza Święta Koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka,
13:30 Przejście ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

2019-06-30Jubileusz 30-lecia Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystym Jubileuszu 30-lecia powstania Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach - wydarzenie połączone było z obchodami patronackimi św. Weroniki - Patrona Fotografów. Dziękujemy KCF za zaproszenie oraz na ręce Pana Marka Gołąbka, Starszego Cechu, składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

2019-06-28Konferencja w Wodzisławiu Śląskim - zmiany w systemie kształcenia zawodowego

28 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja 'Zmiany w systemie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem roli i zadań pracodawców organizujących i prowadzących przygotowanie zawodowe' organizowana przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Podczas wydarzenia Pan Grzegorz Miketa, Wicedyrektor katowickiej Izby Rzemieślniczej, omówił dostosowanie kształcenia branżowego do potrzeb rynku pracy. Przedstawił szanse i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim, podkreślając przy tym, że dualny system nauki zawodowego jest najlepszą formą na zdobycie wiedzy i umiejętności - ucząc się rzemiosła w realnych warunkach pracy młody człowiek ma możliwość na realizację swoich pasji i rozwijanie talentów.

Dziękujemy wodzisławskiemu Cechowi za zaproszenie oraz za organizację wydarzenia - zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (link).

2019-06-24Pani Beata Białowąs Wicemarszałkiem województwa śląskiego

Z wielką radością informujemy, że Pani Beata Białowąs, wieloletni Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej, została dzisiaj wybrana nowym Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

Składamy na ręce Pani Marszałek najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia tej funkcji oraz realizacji wszystkich zamierzonych celów, dziękując jednocześnie za Pani długoletnią pracę na rzecz rozwoju oraz promocji kształcenia zawodowego w regionie.

2019-06-17Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ZAPRASZA:
- Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób powyżej 30 roku życia lub dla osób młodych do 30 roku życia do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ORAZ
- Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób powyżej 30 roku życia do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 pod numerem telefonu: 32-259-95-03 wew. 305, 302 lub na stronie internetowej.

Poniżej linki do strony:

1. „Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+” – link do strony: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/449/-aktywnosc-poplaca-%E2%80%93-aktywizacja-zawodowa-osob-30-%E2%80%9D oraz http://pup.katowice.pl/wydarzenie/449/-aktywnosc-poplaca-%E2%80%93-aktywizacja-zawodowa-osob-30-%E2%80%9D

2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)” – link do strony:
http://pup.katowice.pl/wydarzenie/428/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-(po-wer)

3. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” – link do strony:
http://pup.katowice.pl/wydarzenie/435/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-dzialanie-7-2-rpo

2019-06-17Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

14 czerwca 2019 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, podczas którego ponad 40 Delegatów udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonanych przez Niego obowiązków w 2018 roku oraz w trakcie wyborów, w drodze głosowania, wybrany został nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Odwoławczego w kadencji na lata 2019-2024.

Nowy skład Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej w kadencji 2019-2024:
- prof. Jan Klimek - Prezes Zarządu
- Pani Wanda Brzęczek
- Pan Józef Dreinert
- Pan Wiesław Drobniak
- Pan Ryszard Genge
- Pan Bernard Korzonek
- Pan Zdzisław Krzak
- Pan Henryk Michalik
- Pan Damian Nawalkowski
- Pani Danuta Pietras
- Pan Jerzy Waltar
- Pan Jerzy Weindich
- Pan Jan Witkowski
- Pan Jakub Wyciślik

Komisja Rewizyjna w kadencji 2019-2024:
- Pan Karol Kohlbrenner - Przewodniczący
- Pani Małgorzata Ditrich
- Pani Aniela Gałach
- Pan Adam Paja
- Pan Kazimierz Wawrzyczek
- Pan Antoni Wojciechowski

Sąd Odwoławczy w kadencji 2019-2024:
- Pan Piotr Chochołek - Przewodniczący
- Pan Mieczysław Budziński
- Pan Marek Gołąbek
- Pan Jerzy Rachtan
- Pani Barbara Rychta

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w trakcie najbliższej kadencji, która wprowadzi katowicką Izbę Rzemieślniczą w Jubileusz 100-lecia Powstania.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia z Mszy Świętej w intencji śląskiego rzemiosła i tradycyjnego rzemieślniczego Pikniku na profilu katowickiej Izby Rzemieślniczej na Facebooku.

2019-06-07V Kongres Praktyków Biznesu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

V Kongres Praktyków Biznesu w Humanitas

Budowanie i zarządzanie zespołem, przywództwo i liderstwo, motywacja i rozwiązywanie konfliktów oraz wyróżnienie się w pełnej konkurencji i coraz bardziej wymagającej przestrzeni social media – to tematy wiodące tegorocznej, V jubileuszowej edycji Kongresu Praktyków Biznesu, który wraz z towarzyszącymi jej Targami Pracy odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Wyższej Szkole Humanitas (wstęp wolny).

Wśród prelegentów, jak zwykle, najlepsi eksperci w kraju oraz wykładowcy Humanitas: Jacek Santorski, Maciej Budzich, Jakub Biel, dr Krystian Dudek, Konrad Wilk, dr Joanna Tokar, Angelika Chimkowska oraz Tomasz Palak i Agata Majewska. Współorganizatorami wydarzenia są Urząd Miasta w Sosnowcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu – organizujący Targi Pracy.

Tradycja zapraszania przedsiębiorców i osoby aktywne na rynku pracy do Humanitas ma już 5 lat, a dotychczasowe edycje Kongresu Praktyków Biznesu zgromadziły blisko 1,5 tys. osób. To otwarte i bezpłatne wydarzenie wpisuje się w cele sosnowieckiej uczelni, która stawia na praktyczny wymiar kształcenia: - Kształcąc studentów, od lat stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne i użytkową wiedzę, którą łatwo można wykorzystać na rynku pracy.  Absolwenci WSH to ludzie kreatywni, liderzy, będący motorami nowych pomysłów. Potrafiliśmy znaleźć równowagę między edukacją teoretyczną a praktyczną. I dlatego odnosimy sukcesy, kształcąc najlepszych specjalistów, przygotowanych do tego, aby radzić sobie we współczesnej, opartej na wiedzy, gospodarce. W realizacji tego zadania wydatnie pomagają nam przedsiębiorcy, którzy prowadzą u nas zajęcia na wielu kierunkach. To z myślą o nich organizujemy Kongres Praktyków Biznesu. Uważamy, że spotkania ludzi nauki i gospodarki przynoszą same korzyści. Pozyskujemy w ten sposób nowych wykładowców reprezentujących środowiska biznesowe, ale także dzielimy się z przedsiębiorcami wiedzą i doświadczeniami naukowymi. Uczymy się od siebie nawzajem, poznajemy wzajemne potrzeby i kompetencje. Kongres jeszcze bardziej otwiera uczelnię na świat gospodarki i odwrotnie – mówi prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas.   

Zainteresowani udziałem mogą poznać szczegóły i zarejestrować swój udział na stronie uczelni www.humanitas.edu.pl

Warto dodać, że KPB jest oficjalnym wydarzeniem wprowadzającym do Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą jesienią każdego roku.

Co w programie V KPB 2019 Humanitas? jak zwykle zadbał o udział najlepszych ekspertów. Do grona wykładowców KPB wśród których znaleźli się już m.in.: prof. Andrzej Blikle, Maciej Orłoś, Szymon Hołownia czy Kamil Pawelski w tym roku dołączą kolejne topowe nazwiska na rynku szkoleń w Polsce.

- Każdy z nas pracuje w zespole lub nim zarządza. Umiejętności zarządzania i liderowania okazują się podstawą sukcesu w biznesie. Podobnie komunikacja w social media – które z roku na rok coraz bardziej wpływają na nasze życie i prace. Dlatego właśnie tym obszarom poświecimy tegoroczną edycję – zapowiada dr Krystian Dudek, Pełnomocnik Kanclerza WSH ds. PR, dyrektor programowy Kongresu Praktyków Biznesu i dodaje - w Humanitas, jak zwykle, pojawią się topowi eksperci, znani z największych konferencji branżowych i swoich dokonań w biznesie. Interesujące prelekcje znajdą u nas zarówno osoby doświadczone, młode stażem czy dopiero planujące aktywność biznesową. Cieszymy się, że Humanitas po raz piąty może zaprosić na wydarzenie o takiej wartości. Uczestnicy dowiedzą się: jakie wyzwania stoją przed liderami, jak budować zespół, zarządzać nim, motywować, rozwiązywać konflikty i ograniczać stres. W obszarze social mediów: jak skutecznie wykorzystywać potencjał internetu np. w postaci crowdfundingu, jak współpracować z influencerami, jak osiągać zasięgi, wyróżnić małą i dużą firmę na tle ogromnej konkurencji, przy wykorzystaniu budżetu na miarę swoich możliwości. A wszystko to osadzić w ramach prawa, które czasami ogranicza, a czasami nas zabezpiecza.

W ostatniej dekadzie obserwujemy w części polskich firm, oraz środowisku startupów nastawienie na nowe modele biznesowe i nowe paradygmaty prowadzenia firm, podczas gdy w tym samym czasie wiele firm, i to w różnej skali, zachowuje „status quo”. Często wynika to z braku dostatecznego rozeznania w tym, jakie kompetencje biznesowe, zarządcze i przywódcze budują przewagi strategiczne w czasach złożoności i nieprzewidywalności społecznej i biznesowej. Warto o tym rozmawiać i dzielić się dobrymi praktykami, które mogą inspirować innych – mówi Jacek Santorski, psycholog i psychoterapeta pracujący z biznesem, jeden z głównych prelegentów V Kongresu Praktyków Biznesu.

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca, współorganizatora wydarzenia – wskazuje natomiast na potrzeby rynku pracy, zaznaczając, że sam chętnie wysłucha prelekcji o najnowszych trendach - Wszyscy obserwujemy jak dynamicznie w ostatnich latach zmienił się rynek pracy. Nie pamiętam, aby kilka lat temu przedsiębiorcy prowadzili tak intensywne akcje rekrutacyjne jak w tej chwili. Wszyscy wiemy, że brakuje rąk do pracy ale to zmusza firmy do nietypowych działań, które mają skutecznie przyciągnąć do nich nowych pracowników. Obserwuje to zarówno w przestrzeni naszego miasta jak i w czasie spotkań z firmami. Dla mnie możliwość uczestniczenia w takich kongresach to również nauka. Nauka, bo my również musimy rywalizować o pracownika, musimy mu stwarzać jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju – wyjaśnia prezydent Chęciński. Jak podkreśla Tomasz Szymonowicz z UM w Sosnowcu, organizacja kolejnej edycji Kongresu Praktyków Biznesu to potwierdzenie ogromnego potencjału Sosnowca. – Potencjał naszego miasta oparty jest na wiedzy i umiejętnościach, przede wszystkim tych miękkich i związanych z technologią. Pamiętajmy, że wg badań 60 % uczniów dzisiejszych szkół podstawowych będzie pracowało w zawodach, których dzisiaj na rynku nie ma. Stąd jeszcze większa potrzeba ciągłego dokształcania i przygotowania do zmian, a program Kongresu skupia się właśnie na odpowiedziach na pytania: jak nadążyć za technologią i social media, które rozwijają się w sposób wykładniczy, oraz jak postawić na uniwersalność – zespół cech miękkich, które są i będą potrzebne w każdym zawodzie, w każdym czasie.

Nagrody HumanitAS Biznesu - Mówiąc o najwyższej jakości działań gwarantującej sukces w biznesie, Humanitas wyróżni też przedsiębiorców, którzy swoją postawą budują marki godne naśladowania – przyznając im nagrody HumanitAS Biznesu w kategoriach: innowacje, tradycja, społeczna odpowiedzialność biznesu. Wśród dotychczas nagrodzonych firm znalazły się m.in.: Bytom, Farmacol, Fundacja Rafała Sonika, Tyskie Browary Książęce, Brand24, PKM Sosnowiec czy Nexteer Automotive Poland. Nagrodę specjalną otrzymali m.in. prof. Andrzej Blikle, Przemysław Pająk, Michał Czernecki oraz Maja Sablewska. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie podpisanie porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które dotyczy: partnerskiej współpracy w zakresie wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej i badawczej. Współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki jej stosowania oraz osiągnięcia społecznie wartościowych przedsięwzięć.

Targi pracy - Wydarzeniem towarzyszącym KPB będą organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Targi Pracy. W holu uczelni, na swoich stoiskach z ofertami pracy czekać będzie 12 firm, liderów w swoich branżach – jak DHL EXEL SUPPLY CHAIN (POLAND) Sp. z o.o., AMAZON FULFILLMENT POLAND Sp. z o.o., MANULI HYDRAULICS POLSKA, ZMUW ENGINEERING S.A. - Zainteresowani będą mogli poznać ofertę pracodawców, ale też porozmawiać z przedstawicielami tych marek i być może rozpocząć współpracę – zapowiada Sławomir Sagadyn, przedstawiciel sosnowieckiego Urzędu Pracy.

Patronat nad V Kongresem Praktyków Biznesu objęły władze miast: Mysłowice, Katowice, Tychy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Chorzów, Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Kontakt dla mediów:
dr Krystian Dudek
Dyrektor Programowy Kongresu
tel. 502 852 042

2019-05-31Spotkania Informacyjne dla Przedsiębiorców - Internacjonalizacja MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w następujących terminach:

5.06.2019 Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
6.06.2019 Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza, ul. Karbowa 26, 13.06.2019. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8 w godzinach 9.00 – 14.00.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.5.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Edycja konkursu w ramach tego Działania dysponuje alokacją o wysokości ponad 17 mln zł. Nabór zaplanowano od 26.06.2019 roku do 31.07.2019 roku.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, zainteresowanych udziałem w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe. W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 852785 gościem.