A+ A-
2020-04-20Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Tarczy Antykryzysowej 2.0 uwzględniono postulat Związku Rzemiosła Polskiego. Przy zwolnieniu z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych! Zwolnienie ze składek rozszerzono na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób i o płatników będących spółdzielnią socjalną.

Więcej na temat nowych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 można przeczytać TUTAJ (link)

2020-04-16Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii - aktualizacja

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w dniu 9.04.2020 roku przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii”.

 

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy - Druk nr 330 -  Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
  • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09-04-2020
  • - niezakończone prace (stan na 9.04.2020 roku)

Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

 

Ustawa  jest w programie dzisiejszego, trwającego od wczoraj posiedzenia Senatu (w dniach 15-16.04.2020 roku) – i w dalszym ciągu znajduje się w trybie rozpatrywania, ze względu na zgłoszone wnioski formalne i ponowne odesłanie jej do komisji.

Jest jednak szansa, iż jeszcze w tym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.

2020-04-16Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej Profesorem Nauk Społecznych - gratulacje ZUS

Z wielką radością informujemy, że Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku nadał Panu Janowi Klimkowi, Prezesowi Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy prof. Klimkowi, jednocześnie życząc zdrowia, pomyślności przy realizacji kolejnych zamierzeń naukowych oraz sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Do pobrania: list gratulacyjny prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2020-04-15Zarządzanie firmą w kryzysie - BEZPŁATNE szkolenie 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 11:00


Na trudne czasy potrzeba lepszego zarządzania - w ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz warsztatach.

Podczas pierwszego webinaru 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00 prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na Zarządzaniu firmą w kryzysie, przedstawią również metody i kreatywne rozwiązania do zastosowania w Państwa firmie.

2020-04-14Zapytanie/oferta dla przedsiębiorcy - przyjęcie na staż Uczniów/Uczennic biorących udział w projekcie Śląskie.Zawodowcy

2020-04-14Apel Śląskiego Rzemiosła - odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo,

zachęcamy do pobrania (link) oraz zapoznania się z odpowiedzią Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wystosowany w marcu 2020 roku Apel Rzemiosła Śląskiego, treść Apelu poniżej:


Apel Śląskiego Rzemiosła

2020-04-14Zapytanie ofertowe: Szkolny Specjalista ds. jakości staży w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem - średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

2020-04-10Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych (do pobrania)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 643/111/VI/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2020 r. pod pozycją 2925.


http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2925

2020-04-10Młodociani pracownicy w rzemiośle - uzupełnienie

W ślad za przekazanymi wczoraj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani pracownicy w rzemiośle  - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:

 

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.

Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.

W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów - informował premier wraz z ministrem edukacji.

 

Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r. – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświatywprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

2020-04-09Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii” (plik do pobrania)

 

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.:
1. Organizacja kształcenia w szkołach - zmiany w organizacji kształcenia zawodowego,
2. Dofinansowanie przysługuje także za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy,
3. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne,
4. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół,
5. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy,
6. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
7. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1062426 gościem.