A+ A-karta kalendarza na lipiec 2017
karta kalendarza na lipiec 2017
Reklama Alior Banku
reklama Alior Banku
XXIV Wielka Gala
XXIV Wielka Gala
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
XXIII Wielka Gala - zdjęcie sceny
XXIII Wielka Gala - zdjęcie sceny
Długopisy z logo Izby Rzemieślniczej
Długopisy z logo Izby Rzemieślniczej
Nagrody na XXIII Wielkiej Gali
Nagrody na XXIII Wielkiej Gali
Torby reklamowe podczas XXIII Wielkiej Gali
Torby reklamowe podczas XXIII Wielkiej Gali
Stoisko Izby na Targach branżowych GASTROSILESIA
Stoisko Izby na Targach branżowych GASTROSILESIA
slideshow html
   
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
logo Projektów
Witamy na nowej stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach. Wszystkie archiwalne informacje dostępne są na stronie: www.archiwum.ir.katowice.pl


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 75 komisji egzaminacyjnych, w których zasiada 313 osób. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Aktualności

2017-07-26Polska Smakuje

Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów?

Agencja Rynku  Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, może założyć własny profil, na którym zamieści informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Profil może być na bieżąco uzupełniany, a zdjęcia  produktów zostaną zamieszczone przy opisie. Dzięki temu konsumenci, którzy coraz częściej i chętniej szukają zdrowej regionalnej żywności, będą mogli jednym kliknięciem odnaleźć lokalnych producentów.  

Producencie, chcesz dotrzeć do konsumentów?

Zarejestruj się już teraz Nasze działania kierujemy w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także do innych podmiotów produkujących zdrową i tradycyjną żywność. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl, na której mogą Państwo prezentować swoje produkty. Aplikacja jest darmowa i w trakcie jej użytkowania nie będą pobierane żadne opłaty.

O aplikacji Polska Smakuje będzie tego lata głośno…

Chcemy zbudować platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują. Dlatego już na okres wakacji zaplanowana została kampania promocyjna. Wszystkich podróżujących latem po kraju będziemy zachęcać do szukania polskich lokalnych specjalności i tym samym – do korzystania z aplikacji.  W naszej aplikacji chcemy zebrać jak największą liczbę rolników i lokalnych producentów żywności. Zależy nam, aby były w niej reprezentowane wszystkie regiony, i dlatego już tego lata pochwalmy się bogactwem regionalnej kuchni i pokażmy konsumentom, gdzie Polska smakuje.

2017-07-17Zaktualizowany wykaz komisji egzaminacyjnych

Wykaz zawodów rzemieślniczych, w których katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza egzaminy został zaktualizowany o zawód kelner (kod 513 101).

Pełen wykaz dostępny jest na stronie: link - kliknij.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 76 zawodach.

2017-07-11Egzaminy w zawodzie KELNER

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na swym ostatnim posiedzeniu Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER.

Odbyły się już dwa robocze spotkania członków komisji, w celu przygotowania zadań praktycznych, pytań i testów oraz ustalenia kryteriów oceniania.

Zakładamy, że pierwszy egzamin w tym zawodzie odbędzie się w drugiej połowie września.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner.

Z wyrazami szacunku
Maria Barczak-Ostojska
Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

2017-07-11Nowy wykaz zawodów refundowanych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07 lipca 2017 roku, pod pozycją 4167, został opublikowany nowy wykaz zawodów refundowanych, który będzie obowiązywał od 01 września 2017 roku:

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4167

2017-07-10Posiedzenie Plenarne WRDS

W poniedziałek, 10 lipca 2017 roku odbyło się Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwołane z inicjatywy katowickiej Izby Rzemieślniczej. Spotkanie poświęcone było kształceniu zawodowemu w kontekście reformy edukacji.

2017-06-30Kurs Fal i Pierścieni

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin dwóch spotkań to: 12 lipca 2017 roku i 26 lipca 2017 roku godzinie 11:00 w siedzibie  Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

2017-06-22Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe 

2017-06-21Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie

W środę, 21 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krupnioki Śląskie, którego siedziba mieści się przy placu Wolności 12 w Katowicach.

Krupnioki śląskie są jednym z najbardziej tradycyjnych wyrobów wędliniarskich charakterystycznych dla tradycji kulinarnych Śląska.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia nazwa krupniok śląski została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

2017-06-21Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku odbywa się Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Rzemiosła Polskiego. Delegacji z całej Polski spotkali się, aby udzielić absolutorium Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego za dotychczasową działalność i dokonać wyboru nowych władz.

Podczas pierwszego dnia Kongresu Pan Józef Dreinert - Członek Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Właściciel salonu fryzjerskiego 'Józef' został uhonorowany specjalną nagrodą z okazji Jubileuszu 60-lecia rzemieślniczej pracy w zawodzie fryzjer.

2017-06-19IV Bieg Rzemieślnika

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku społeczność rzemieślnicza po raz czwarty rywalizowała o Puchar Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego podczas Biegu Rzemieślnika organizowanego przez Cech Producentów Żywności z siedzibą w Katowicach. Trasa biegu wynosiła 5 km, najmłodsi uczestnicy mogli się sprawdzić na dystansie 200 metrów. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli również skorzystać z szerokiej oferty Food Trucków. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

Logo partnerów

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 228023 gościem.