A+ A-fot. S. Brodacki Krajowy Cech Fotografów
Zdjęcie Szymon Brodacki Krajowy Cech Fotografów
karta kalendarza 2018 październik
październik 2018
KSSE banner
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
GZM - banner
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Punkt PSF - plakat
Punkt PSF - plakat
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
Reklama - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych
slideshow html
   


logo EU2020

Witamy na nowej stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 71 komisji egzaminacyjnych. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Aktualności

2021-09-10Webinarium Ambasady RP w Ankarze oraz Konsulatu Generalnego w Stambule dla polskich przedsiębiorców 22 września 2021 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w webinarium przygotowanym przez Ambasadę RP w Ankarze oraz Konsulat Generalny w Stambule na temat możliwości dla polskich firm w kwestii rozwoju na rynku tureckim.

Prosimy o przekazanie informacji zrzeszonym przedsiębiorcom.


2021-09-10Konkurs fotograficzny pt. #Cyfrowy Ślązak

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszył pierwszy, organizowany przez EUROPE DIRECT Śląskie konkurs pt. #Cyfrowy Ślązak.

 

Szczegóły znajdą Państwo pod linkami:

https://www.europedirect-slaskie.pl/aktualno%C5%9Bci/wpis,app-entity-news-56,276

 

https://www.facebook.com/events/1020419425409130/?ref=newsfeed

Zapraszamy do udziału

2021-09-10IX Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
w dniu 8 września br. odbył się IX Kongres Rzemiosłą Polskiego w Warszawie. Organizatorem jest niezmiennie Związek Rzemiosła Polskiego. Delegaci Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości reprezentowali interesy śląskiego Rzemiosła, za co dziękujemy. 


2021-09-03Kursy zawodowe: fale i pierścienie oraz strzyżenie męskie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zakresie:

 • fal i pierścieni - koszt 100,00 PLN

Szkolenie obejmuje 4 godziny zegarowe t.j.2 spotkania po 2 godziny.

 • strzyżenia męskiego - koszt 120,00 PLN

Szkolenie obejmuje 5 godzin zegarowych t.j.2 spotkania po 2,5 godziny

 

Kursy prowadzone będą przez trenerów z którymi współpracuje Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

Każdy uczestnik zobligowany jest do zaopatrzenia się w następujące materiały:
Dla kursu fal i pierścieni:

 • główka treningowa – włos naturalny (dla każdego kursu) oraz materiał/ produkty które są pomocne przy wyciskaniu fal,
 • klipsy – pierścienie płaskie i spiralne,
 • grzebień,
 • rozpylacz na wodę,
 • ręczniki.
Dla kursu w zakresie strzyżenia męskiego:

 • główka treningowa – włos naturalny,
 • nożyczki,
 • męskie grzebień do cieniowania/stopniowania,
 • rozpylacz do włosów,
 • ręcznik.

Spotkania będą odbywały się na sali fryzjerskiej katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na adres: izba@ir.katowice.pl

 

Planowany termin szkolenia: wrzesień 2021 roku 


Osoba do kontaktu:
Beata Skrzypka
e-mail: 
beata.skrzypka@ir.katowice.pl

32 259 62 61 wew. 222

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy: Fale i pierścienie
Formularz zgłoszeniowy: Strzyżenie męskie

2021-09-02Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu- nowa edycja

 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego organizatorem jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

Spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji Teams. Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Do spotkania można dołączyć bezpośrednio z przeglądarki.

 

Planowany termin: wrzesień/październik 2021 roku 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do telefonicznego zgłaszania swojego udziału.

Osoba do kontaktu:
Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 222,
e-mail: 
bozena.tarapacz@ir.katowice.pl

 

2021-08-27Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku nr 22/11.2.3/RPO/2021

 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 22/11.2.3/RPO/2021

Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów po powrocie do pracodawców z nauki zdalnej.” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium I
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia-1
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

 

2021-08-26Komunikat Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nie współpracuje z Polskim Centrum Szkoleniowym z Rybnika w kwestii szkoleń oraz w żadnym innym zakresie.

Dodatkowo Izba Rzemieślnicza potwierdza fakt, że nie prowadzi własnych kursów przygotowujących do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie naturopata oraz nie jest związana z żądną szkołą/firmą lub osobą prywatną, która świadczy usługę przygotowania do w/w egzaminu. Izba Rzemieślnicza nie bierze odpowiedzialności za informacje zamieszczane w witrynach internetowych szkół/firm lub osób prywatnych, które zachęcają do udziału w organizowanych przez siebie kursach i szkoleniach.

 

Kurs przygotowujący w zawodzie naturopata nie jest kryterium warunkującym dopuszczenie do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości realizowanych usług/szkoleń/kursów każdy uczestnik może skorzystać z prawa dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Niemniej w takich sytuacjach Izba Rzemieślnicza nie jest stroną w sprawie.

2021-08-24Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku nr 21/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

 

2021-07-22Ruszył konkurs Rządowego Programu 'Polski Inkubator Rzemiosła' Edycja 2021

Szanowni Państwo,

od dnia 21 lipca 2021 roku od godziny 15:00 możliwe jest złożenie wniosków w ramach projektu Polski Inkubator Rzemiosła. Temat został poruszony podczas konferencji współorganizowanej przez Izbę Rzemieślniczą MŚP oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, która odbyła się 25 czerwca 2021 roku. Poniżej znajdą Państwo link do artykułu informującego o rozpoczęciu konkursu i możliwości składania wniosków oraz link do Systemu Obsługi Dotacji, w którym należy dokonać rejestracji celem złożenia wniosku.


Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00.

 

Link informacyjny:

https://niw.gov.pl/program-polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/

 

Link do Systemu Obsługi Dotacji:

https://generator.niw.gov.pl/

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

 1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
 2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 

Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane oraz możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

 

Więcej szczegółów można uzyskać po kliknięciu:

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

 

Zachęcamy do składania ofert. 

2021-07-19Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR podpisane 16 lipca 2021 roku

Szanowni Państwo,

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński podpisał w piątek 16 lipca br. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR. Rezygnacja z poboru podatku to element strategii walki z pandemią oraz wyraz odpowiedzialności państwa za swoich obywateli.

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.
To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

Link do informacji:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra

Logo partnerów

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1231920 gościem.