O NAS

STRUKTURA IR

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Zarządu

Sekretariat Dyrektora Naczelnego

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Projektów Europejskich

Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Dział Samorządowo-Organizacyjny

ZARZĄD 2019-2024 ORAZ STATUT:

Zarząd Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach w kadencji 2019-2024:

– Pan Karol Kohlbrenner – Przewodniczący
– Pani Małgorzata Ditrich
– Pani Aniela Gałach
– Pan Adam Paja
– Pan Kazimierz Wawrzyczek
– Pan Antoni Wojciechowski

– Pan Piotr Chochołek – Przewodniczący
– Pan Mieczysław Budziński
– Pan Marek Gołąbek
– Pan Jerzy Rachtan
– Pani Barbara Rychta

ORGANIZACJE ZRZESZONE

Cechy rzemieślnicze i branżowe zrzeszone
w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach:

Cech Rzemiosł Różnych w Będzinie

Cech Rzemiosł Różnych w Jaworznie

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Mysłowicach

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Mikołowie

Cech Rzemiosł Różnych w Siemianowicach Śląskich

Cech Rzemiosł Różnych w Świętochłowicach

Niezależny Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów

HISTORIA

Jest rok 1922. Krótko po trzecim powstaniu, w wyniku przeprowadzonego plebiscytu, część Śląska powraca do Polski. Tworzone są pierwsze polskie instytucje kształtujące obraz jednego z najbogatszych wówczas regionów w Polsce. Powstaje Sejm Śląski, Skarb Śląski i śląska policja. Powstaje także Izba Rzemieślnicza w Katowicach z inicjatywy samych rzemieślników, którzy decydują się na stworzenie organizacji chroniącej ich interesy. Osobą formalnie tworzącą Izbę jest Minister Przemysłu i Handlu, a wszystko dzieje się w drodze przyjęcia specjalnego rozporządzenia. Powstaje pierwsza tak duża organizacja gospodarcza w tej części Polski.

Rok 1929. Wybucha światowy kryzys, który dociera do Polski. Upadają fabryki, ludzie tracą pracę. Rzemieślnicy za wszelką cenę chcą utrzymać swoją silną pozycję w regionie. Wymaga to niemałych nakładów finansowych. W tym czasie Izba staje się, dzięki zmianom w Konstytucji, samorządem gospodarczym. Ma prawo mieć swoje szkoły, organizuje egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Rzemiosło pomaga przygotować ludzi do przetrwania trudnego gospodarczo czasu. W ciągu kilku lat we władzach Izby zasiadają zarówno Polacy, jak i Niemcy. Nierzadko dochodzi do sporów na tle narodowościowym.

Tuż po zakończeniu kryzysu rzemieślnicy decydują się na utworzenie swojej, własnej siedziby. Tak się staje w roku 1934. Od tego momentu nowym domem jest kamienica przy Placu Wolności 12, będąca do dziś główną siedzibą Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Kamienica to w istocie pałac wybudowany w 1874 roku, według projektu mistrza murarskiego Goldsteina. Katowice są w tym czasie jednym z najpiękniejszych miast w Polsce.

Okres prosperity i rozwoju gospodarczego kraju, w tym Śląska, przerywa rok 1939. Zaledwie kilka kilometrów od Izby rozpoczyna się wojna światowa, która w ciągu kilku lat pochłonie wiele milionów ludzi. Wojna to trudny czas dla środowiska. Wielu rzemieślników zostaje zamordowanych za przedwojenną walkę o polskość rzemiosła w regionie. Budynek Izby staje się wówczas siedzibą niemieckich władz zajmujących się przedsiębiorcami. Dzięki temu nie zostanie zniszczony. Jest też świadkiem wielu ważnych wydarzeń dla Śląska. Przez dużą część historii roztaczał się z niego widok na pomnik dwóch cesarzy Wilhelma I i Fryderyka III, który został wysadzony w powietrze przez Polską Organizację Wojskową, innym razem z okien Izby widać było Pomnik Nieznanego Powstańca Śląskiego odsłaniany przez Wojciecha Korfantego, a już po wojnie na Placu Wolności powstaje pomnik Armii Czerwonej, który po wielu latach zostanie zdjęty i przewieziony w inne miejsce.

Cztery dni po wyzwoleniu Katowic organizacja rozpoczyna działalność. Powracają przedwojenni działacze samorządowi oraz naczelnicy, powracają też władze Izby. To ma być nowa ziemia obiecana. Atmosfera radości trwa jednak niezbyt długo. Ówczesna władza lat 50. decyduje się na kontrolowanie działalności takich organizacji. W Izbie pojawiają się władze komisaryczne. Powstaje zupełnie nowy rodzaj własności, a w nowym ustroju gospodarczym miejsca na rzemiosło jakby nie za wiele. Polityka podatkowa, domiary, upaństwowienie zakładów i ciągłe problemy z dostępem do surowców skutecznie wyniszczają środowisko. Na kilka lat Katowice stają się Stalinogrodem. To także czas Tragedii Górnośląskiej, jednego z najbardziej dramatycznych momentów w historii Śląska. Zesłania, więzienia dotykają także wiele rodzin rzemieślniczych.

Pierwsze zielone światło pojawia się dopiero w roku 1956. Będzie zapalane jeszcze wielokrotnie. W latach 60, 70, wreszcie w latach 80. Przez ten cały czas nie gaśnie wiara w to, co mówią politycy o wyjątkowości rzemiosła. W końcu dają pracę, przynoszą podatki, szkolą uczniów. Skoro pytali – pomożecie, odpowiadali, że tak. Jak ich nazywano geszefciarzami, nie obrażali się i robili swoje. Raz straszyli domiarami, innym razem wręczali medale. Taki polski urok. Obok kamienicy przy Placu Wolności funkcjonuje malutki klub. To tutaj swoje pierwsze koncerty daje Dżem, odkrywany jest wielki talent Stanisława Sojki oraz Krystyny Prońko.

Wreszcie uwierzyli, że otwiera się zupełnie nowy rozdział dla rzemiosła. I znowu zaczęto mówić, że to będzie zupełnie nowa sytuacja dla przedsiębiorców, nowa ziemia obiecana. Entuzjazm trwa jednak krótko. Ktoś nie zauważył, że w ustawie o wolności gospodarczej dano izbom 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych warunków i zagrożono, że brak karności poskutkuje ich likwidacją. W tym czasie Izba rozpoczyna prowadzenie z rządem Szwajcarii programu mającego na celu edukację rzemieślników. Wielu z nich wyjeżdża za granicę i podgląda jak prowadzone są firmy w warunkach kapitalizmu. Część przedsiębiorców dostosowuje się do nowych warunków i bardzo intensywnie rozpoczyna się rozwijać, inni niestety nie sprostają konkurencji i zamykają czasem nawet wielopokoleniowe zakłady.

W 2004 roku stajemy się członkiem Unii Europejskiej. Hydraulik straszy francuskie elity polityczne. W Polsce docenia się ten fakt i rozpoczyna się proces… likwidacji szkolnictwa zawodowego. W ciągu kilku lat upadnie ponad 50% szkół zawodowych, a ze 100 tysięcy osób szkolonych rocznie w rzemiośle pozostanie zaledwie 70 tysięcy. Część rzemieślników wyjeżdża za granicę.

Ta nasza krótka opowieść o Izbie ma jednak dobre zakończenie. Wejście do Unii Europejskiej rozpoczyna zupełnie nowy okres. Izba zrealizuje w ciągu kilku lat ponad 50 projektów finansowanych ze środków unijnych. Zostanie przeszkolonych kilkanaście tysięcy osób, które dostaną możliwość podniesienia lub zmiany swoich kwalifikacji w ponad 100 zawodach.

Izba napisze ze związkiem zawodowym Solidarność oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach jeden z najlepszych w Europie projektów w zakresie dialogu społecznego. Rozwinie swoją strukturę, która obecnie obejmie kilka tysięcy przedsiębiorstw tworzących ponad 30 tysięcy miejsc pracy i stanie się największą organizacją pracodawców w regionie.

Izba zorganizuje kolejne egzaminy w różnych zawodach, dając możliwość młodym ludziom dołączenie do grona ponad 400 tysięcy osób przeszkolonych w tej organizacji, które otrzymały tytuły czeladnika i mistrza w wielu zawodach.

Dorocznie zorganizuje kolejne Wielkie Gale, które umożliwią wybór najlepszego rzemieślnika w regionie. W ciągu ponad 20 lat wyróżnionych zostanie 350 firm statuetkami „Firma z jakością” i „Firma z przyszłością”.
Dla Izby występują największe gwiazdy polskiej muzyki: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Zespół Mazowsze, Zbigniew Wodecki, Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski, Ryszard Rynkowski, Golec Orkiestra, Marcin Wyrostek, Krzysztof Krawczyk oraz wielu innych.

Izba w tym czasie zorganizuje specjalne wyjazdy szkoleniowe dla dyrektorów powiatowych urzędów pracy do Portugalii, dyrektorów szkół zawodowych do Hiszpanii oraz dla pracowników i członków zarządu Izby na Teneryfę.

Z inicjatywy Izby w Katowicach zostanie zebranych 34 tysiące podpisów, co umożliwi zablokowanie odebrania rzemieślnikom refundacji za wyszkolenie osób młodocianych.
W tym czasie odbędą się zorganizowane ze Szkołą Główną Handlową konferencje naukowe dotyczące firm rodzinnych.

Izba rozpocznie też organizację własnych targów edukacyjnych, które gromadzą wielu znakomitych przedsiębiorców i ponad 1000 uczniów z gimnazjów. Izba rozpocznie promocję szkolnictwa zawodowego już na poziomie przedszkoli, organizując konkursy dla dzieci. Rozpocznie się tez projekt „Jest konkret”, czyli docieranie do zainteresowanych szkolnictwem zawodowym poprzez plakaty wywieszane w przedsiębiorstwach.
Z inicjatywy organizacji powstanie przy marszałku województwa śląskiego pierwsza w Polsce Regionalna Rada do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Prace tej Rady, jak się okaże, będą miały duży wpływ na powstanie na Śląsku karty dużej rodziny. Izba będzie prowadziła własne badania rynku pracy, z których wyniknie, że ponad 90% absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu ma pracę. Ponad 60% osób pozostanie u pracodawców, którzy uczyli zawodu. Izba zorganizuje też walne zgromadzenia w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie zjedzie się ponad 1000 pracodawców.

Organizacja w ciągu prawie 100 lat była odwiedzona między innymi przez prezydenta Francji Charllesa de Gaullea i prezydenta Polski prof. Lecha Kaczyńskiego. Gośćmi było też kilku premierów i wielu ministrów. W murach Izby gościł też prof. Wojciech Kilar, który napisał specjalną dedykację nutami oraz Gerard Cieślik.

Izba pomaga nie tylko rzemieślnikom. Zamieszkał w jej murach znaleziony pies, który przez kolejne lata pozostawał na etacie pracowniczym. Wspaniały, wierny przyjaciel, który dzięki Izbie odnalazł dom.

Mamy rok 2020. Zmienił się obraz świata i gospodarki każdego kraju. Zmagania z pandemią wirusa Sars-Cov 2 kosztowały wiele poświęcenia i pracy. Wielu przedsiębiorców nie przetrwało lockdownu. Izba edukuje, wspiera, pisze petycje do rządu. Działamy, mimo wszystko.

Niebawem 2022 rok. Pandemia uderza falowo. Izba nieprzerwanie JEST i TRWA dla rzemieślników. Rok ten dla Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ma szczególny wydźwięk – obchodzimy Jubileusz 100-lecia powstania organizacji.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest wpisana w obraz regionu, była i jest drugim domem każdego rzemieślnika od prawie 100 lat.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!