KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Plac Wolności 12
40-078 Katowice

Telefon kontaktowy:

Telefon: +48 (32) 259 62 61
Fax: +48 (32) 258 87 38

Adres e-mail:

izba@ir.katowice.pl

Inne:

NIP: 634-000-18-52
Bank: 03 1020 2313 0000 3602 0022 9336

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w związku z wejściem od 1 maja 2019 roku rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych, przelew opłaty za egzamin czeladniczy/mistrzowski lub sprawdzający na konto Izby musi być bezzwłocznie poprzedzony złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Odwrotna kolejność tj. najpierw wpłata, a po pewnym czasie dostarczenie wniosku rodzić będzie niepotrzebne problemy. Dziękujemy za zrozumienie.

Formularz kontaktowy:

Tu nas znajdziesz!

13

Bożena Tarapacz

Specjalista ds. ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

14

Zdzisława Zadęcka

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

15

Laurencja Krenzel

Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Maria Banachowicz

Główny Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

17

Daria Frydrych

Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Beata Skrzypka

Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Monika Dudek

Kierownik Działu Projektów Europejskich

Magdalena Wasilczyk

Specjalista ds. Aktywnego Poszukiwania Uczestników i Uczestniczek

Magdalena Kielar

Specjalista ds. Projektów Europejskich

Grażyna Fechner

Specjalista ds. Samorządowo-Organizacyjnych

Ewa Solecka

Specjalista ds. Samorządowo-Organizacyjnych

Mateusz Niziołek

Specjalista ds. Samorządowo-Organizacyjnych