Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego

4 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego, którego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Członkiem. Parlament Hanzeatycki to związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw.

5 czerwca 2018 roku katowicka Izba Rzemieślnicza wzięła udział w Konferencji Hanzeatyckiej 'Mistrzowie zawodów kreują przyszłość – nowe drogi kształcenia przedsiębiorców i sukcesja przedsiębiorstw’.