RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych jest dla Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jednym z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W każdej chwili mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: izba@ir.katowice.pl, pod numerem telefonu +48 32 259 62 61 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Plac Wolności 12, 40-078 Katowice.

Jednocześnie informujemy, iż jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail w celach marketingowych tj. w celu wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o wydarzeniach kulturalnych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Nadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!