Festiwal Zawodów

7 czerwca 2018 roku odbył się FESTIWAL ZAWODÓW – wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk’ im. Stanisława Hadyny.

Celem Festiwalu Zawodów było wzbudzenie większego zainteresowania wśród młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębienie ich wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz przedstawienie ofert pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podczas wydarzenia na 10 stoiskach katowicka Izba Rzemieślnicza zorganizowała prezentacje zawodów: groomer – fryzjer zwierząt, tapicer, zdobnictwo cukiernicze, fryzjer damski, fryzjer męski, cukiernik, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, swoje stoisko miała również Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach.