Targi Pracy w Siemianowicach Śląskich

14 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich. Na stoisku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przedstawiliśmy, jakie szanse na rynku pracy daje wybór zawodu rzemieślniczego. Informowaliśmy również o możliwości skorzystania z formy aktywizacji zawodowej – Przygotowania Zawodowego Dorosłych (PZD).