Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tychach

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku Pan Jan Witkowski, Wiceprezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny, wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach.

Podczas wydarzenia Rzemieślnicy zasłużeni dla rozwoju rzemiosła na terenie działania tyskiego Cechu zostali uhonorowani odznaczeniami.