Inauguracja Roku Akademickiego Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Dzisiaj wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Przypominamy, że Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu od grudnia 2015 roku jest Partnerem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W ramach porozumienia partnerskiego Humanitas współpracuje z katowicką Izbą Rzemieślniczą przy realizacji projektów biznesowych i edukacyjnych mających na celu propagowanie przedsiębiorczości w społeczności lokalnej.