Trwa 8. Europejski Kongres MŚP

18 października 2018 roku odbył się drugi dzień najważniejszego spotkania firm sektora MŚP w Europie, czyli 8. Europejski Kongres MŚP.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Partnerem wydarzenia oraz wystawcą podczas Targów Biznes EXPO.

Drugiego dnia Kongresu odbył się panel dyskusyjny – Okrągły stół/debata z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do udziału w wydarzeniu zaproszony został Pan Jan Witkowski, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Podczas debaty omówione zostały takie zagadnienia, jak: Rzecznik MŚP w polskim systemie instytucjonalnym, Interwencje Rzecznika MŚP, w tym ochrona praw przedsiębiorcy, Powołanie Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP i jej działania, Zakres opiniowania projektów zmian w prawie, adresowanych do małego i średniego biznesu, Problemy oraz trudności małych i średnich przedsiębiorców, kierowane do rzecznika MŚP, Rola Rzecznika MŚP oraz rola Pełnomocnika Rządu ds. MŚP – zadania, obszary, różnice. Kiedy i z czym do Rzecznika, a kiedy i z czym do Pełnomocnika?