Konferencja Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja

W imieniu prof. Jana Klimka serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja”, która odbędzie się 13 listopada 2018 roku (wtorek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162, Aula Główna).

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są: zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych wobec zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu (międzynarodowym, technologicznym, społecznym, ekonomicznym, polityczno-prawnym i rynkowym), zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych będące efektem oddziaływania otoczenia oraz postawy przedstawicieli różnych pokoleń względem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Zakres tematyczny konferencji:
– Identyfikacja DNA przedsiębiorstwa rodzinnego
– Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
– Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach rodzinnych – Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach rodzinnych
– Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań gospodarki sieciowej
– Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego – rodzaje i sposoby przezwyciężania kryzysów
– Sposoby konkurowania przedsiębiorstw rodzinnych w różnych sektorach i branżach
– Klient jako kapitał przedsiębiorstwa rodzinnego
– Otoczenie jako źródło zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych
– Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rodzinnym
– Coaching i mentoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
– Przedsiębiorczość rodzinna w tradycyjnych i nowoczesnych dziedzinach działalności gospodarczej
– Marketing w zarządzaniu firmą rodzinną –
Doświadczenia i refleksje przedsiębiorców rodzinnych
– Przedsiębiorstwa rodzinne w ochronie zdrowia, turystyce i usługach czasu wolnego, edukacji, rzemiośle.

Ramowy program konferencji:
9:00 Rejestracja uczestników
9:45 Powitanie uczestników przez Władze SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Przedsiębiorstwa
10:00-11:15 Sesja I
11:15-12:15 Sesja II
12:15-13:30 Sesja III
13:30-14:00 Przerwa
14:00-15:30 Sesja IV
15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapraszamy do zapisów na stronie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBP6DXbo0kbtPrtXjJxBMFPFUM0RGOE80TDRPNjlaWFJCSERNMEpPVE9DVy4u