Jubileusz 15-lecia Śląskiego Cechu Złotników, Jubilerów i Grawerów

W sobotę, 1 grudnia 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystości Jubileuszu 15-lecia Śląskiego Cechu Złotników, Jubilerów i Grawerów w Katowicach.

1 grudnia 2003 w sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, dzięki inicjatywie śląskiego środowiska złotniczego pod przewodnictwem Pana Jerzego Kurczoka (Pracownia Grawersko-Złotnicza M&J Kurczok) oraz wsparciu krakowskiego środowiska złotniczego, odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Cechu.

Z okazji Jubileuszu 15-lecia powstania, składamy serdeczne gratulacje z wyrazami uznania za całokształt działalności oraz życzenia dalszych sukcesów i inspiracji do realizowania kolejnych ambitnych zamierzeń