Minister Edukacji Narodowej o oświacie zawodowej w katowickiej Izbie Rzemieślniczej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie Państwa informuje, że 26 marca 2019 roku (wtorek) w Katowicach odbył się organizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Śląski Kongres Zawodowy.

Celem Kongresu było między innymi: upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami oraz prezentacja możliwości finansowania tej współpracy, popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie.

Regionalne Kongresy Zawodowe odbywały się w miesiącu marcu br. w całym kraju. Składały się z dwóch elementów tzw. wydarzenia regionalnego oraz spotkania z udziałem przedstawicieli rzemiosła i innych partnerów, poświęconego problematyce wdrażania zmian w organizacji kształcenia zawodowego oraz ustaleń wynikających z zawartego w dniu 29 stycznia 2019 roku Porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, a w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

W ramach Śląskiego Kongresu Zawodowego odbyło się spotkanie Pani Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministertwie Edukacji Narodowej z przedstawicielami śląskiego środowiska rzemieślniczego. Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat wdrażania zmian, podjętych w ustawach prawo oświatowe oraz o systemie oświaty. W trakcie wizyty Pani Minister porozmawialiśmy również o współpracy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W trakcie spotkania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią podpisanego porozumienia:
porozumienie strona 1
porozumienie strona 2
porozumienie strona 3