Jubileusz 30-lecia Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystym Jubileuszu 30-lecia powstania Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach – wydarzenie połączone było z obchodami patronackimi św. Weroniki – Patrona Fotografów. Dziękujemy KCF za zaproszenie oraz na ręce Pana Marka Gołąbka, Starszego Cechu, składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.