ŚCP – rusza nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31 lipca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/430