Ruszył projekt pn. Śląskie.Zawodowcy – 18 mln zł na kształcenie zawodowców na Śląsku

19 porozumień o współpracy z samorządami podpisanych!

Ruszył projekt „Śląskie. Zawodowcy”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (KSSE), Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (IRMŚP) i Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (RIG).

W latach 2019-2020 na działania podejmowane w ramach tej inicjatywy zostanie przeznaczonych ponad 18 mln zł.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). – Dzięki projektowi 'Śląskie. Zawodowcy’ młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wartościowych staży, praktyk i szkoleń zawodowych. Naszym celem jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym w województwie śląskim do kluczowych potrzeb gospodarki – podkreśliła prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE, podczas konferencji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy’. – Dążymy do tego, aby wchodząc na rynek pracy, przyszli pracownicy byli przygotowani praktycznie i posiadali potrzebne kompetencje oraz kwalifikacje – dodała.

Podczas konferencji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy’, która odbyła się 29 października 2019 r. w Katowicach, KSSE podpisała 8 listów intencyjnych o współpracy przy projekcie z prezydentami miast i starostami powiatów: Gminy Miasta Częstochowa, Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Gliwice, Gminy Miasta Jaworzna, Miasta Katowice, Miasta Tychy, Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Starostwa Powiatowego w Żywcu. – Wspólnie z przedsiębiorcami i samorządami będziemy wdrażać rozwiązania gwarantujące poprawę rynku pracy, odpowiadającego na potrzeby pracodawcy i pracownika – mówił dr Janusz Michałek, prezes KSSE. – W ten sposób tworzymy jeszcze lepszy klimat społeczno-gospodarczy i przyczyniamy się do dynamicznego rozwoju regionu – zaznaczył.

Partnerzy projektu i wydarzenia (KSSE, RIG i IRMŚP) – w obecności członków zarządu województwa śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty – podpisali łącznie 19 listów intencyjnych o współpracy z samorządami w ramach inicjatywy „Śląskie. Zawodowcy”.

– Współcześnie, jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją firmy, jest brak wykwalifikowanego personelu, a talenty rodzą się w szkołach zawodowych. Dlatego tak ważne jest podkreślenie, że szkolnictwo zawodowe jest atrakcyjnym kierunkiem kształcenia z przyszłością, dającym możliwości dalszego rozwoju, budowania kariery czy otwarcia własnej firmy – ocenił prof. Jan Klimek prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. – Cieszę się, że projekt „Śląskie. Zawodowcy” umożliwi wielu młodym osobom lepiej przygotować się do ich przyszłego zawodu – dodał.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządu województwa śląskiego, prezydenci miast, starostowie powiatów i naczelnicy wydziałów. Sygnatariuszami listów intencyjnych byli: Gmina Miasta Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice, Gmina Miasta Jaworzna, Miasto Katowice, Miasto Tychy, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Starostwo Żywieckie, Miasto Bytom, powiat raciborski, powiat wodzisławski, Miasto Zabrze, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Chorzów, Miasto Mysłowice, powiat bieruńsko – lędziński i powiat mikołowski. W konferencji wzięli także udział dyrektorzy oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej szkół zawodowych województwa śląskiego.