Od 1 lutego zmiana wysokości opłat za egzaminy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2020 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy. Nowe opłaty wynosić będą:

• Egzamin mistrzowski – 1 432 zł.
• Egzamin czeladniczy – 716 zł.
• Egzamin sprawdzający – 256 zł.