Komunikat ZRP dotyczący pracowników młodocianych

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego do pobrania.

W opracowaniu poruszono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych limitów liczby zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo,
  • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności,
  • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania).