Wideospotkanie Zespołu Kryzysowego przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej

Prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej, zwołał na dzień 7 kwietnia 2020 roku (wtorek) na godzinę 11:00 wideospotkanie Zespołu Kryzysowego w celu podsumowania działań i akcji przeprowadzonych do tej pory w związku z pandemią, jak również podjęcie decyzji dotyczących nowych kierunków i działań podejmowanych przez IR w Katowicach, które zostaną wypracowane i podane do wiadomości rzemieślnikom zrzeszonym w naszej organizacji.

Podczas spotkania, Zespół Kryzysowi omówi propozycje działań, które katowicka Izba Rzemieślnicza może powziąć, w celu zminimalizowania strat i obciążeń jakie ponieśli i ponosić będą rzemieślnicy naszego regionu.

W skład Zespołu wchodzą:
Prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu,

Pan Henryk Michalik, Wiceprezes,
Pan Ryszard Genge, Wiceprezes,
Pan Jan Witkowski, Wiceprezes,
Pan Jerzy Weindich, Członek Zarządu,
Pan Grzegorz Miketa, Dyrektor Naczelny,
Pani Natalia Mól, Kierownik Działu Samorządowo-Organizacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że 8 kwietnia o godzinie 14:00 jest zaplanowana wideokonferencja z Panią Minister Olgą Semeniuk, której tematem będzie tarcza antykryzysowa oraz bieżąca sytuacja rzemiosła. Jest to temat zaproponowany przez Panią Minister. W spotkaniu udział weźmie prof. Jan Klimek oraz przedstawicele pozostałych Izb Rzemieślniczych w Polsce.