Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii” (plik do pobrania)

 

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.:
1. Organizacja kształcenia w szkołach – zmiany w organizacji kształcenia zawodowego,
2. Dofinansowanie przysługuje także za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy,
3. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne,
4. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół,
5. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy,
6. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
7. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.