Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników – wykaz zawodów refundowanych

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników – wykaz zawodów refundowanych (do pobrania)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 643/111/VI/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2020 r. pod pozycją 2925.

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2925