Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii – aktualizacja

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w dniu 9.04.2020 roku przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii”.

 

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy – Druk nr 330 –  Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
  • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09-04-2020
  • – niezakończone prace (stan na 9.04.2020 roku)

Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

 

Ustawa  jest w programie dzisiejszego, trwającego od wczoraj posiedzenia Senatu (w dniach 15-16.04.2020 roku) – i w dalszym ciągu znajduje się w trybie rozpatrywania, ze względu na zgłoszone wnioski formalne i ponowne odesłanie jej do komisji.

Jest jednak szansa, iż jeszcze w tym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.