Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w najbliższy odbędzie się czwartek 30 kwietnia 2020 roku od 12:00 do 14:00 pod numerem 32 34 90 626.

Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:
– Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ),
– Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C),
– Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
– Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU).