Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie

W dniu 30.06.2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie. Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentował Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa.

Fotorelacja:
Wystąpienie Dyrektora Naczelnego Grzegorza Mikety
Wystąpienie Dyrektora Naczelnego Grzegorza Mikety
Wystąpienie Dyrektora Naczelnego Grzegorza Mikety
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie