Aktualizacja wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz wniosek o wpis kwalifikacji do CEIDG obowiązujący od 1 października 2020 roku

Szanowni Państwo,
w myśl informacji, która została zamieszczona 28 września 2020 roku przypominamy, że obowiązują nowe wzory dokumentów dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich.

Dodatkowo od dnia 1 października 2020 roku Izba Rzemieślnicza MŚP W Katowicach dokonuje aktualizacji danych dotyczących zdobytych kwalifikacji w CEIDG dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Aktualizacja następuje  tylko w przypadku otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
Termin aktualizacji to 14 dni. 

Wniosek zostanie zamieszczony poniżej oraz znajdziecie Państwo zakładce EGZAMINY/ wnioski i inne dokumenty do pobrania.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG – obowiązuje od 1 października 2020 roku