Funkcjonowanie szkół i placówek od dnia 19 października 2020 roku znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej

Szanowni Pństwo,
w całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br.

strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Ograniczenia te nie dotyczą szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły ponadpodstawowe specjalne nadal będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie.

Informacje dotyczące możliwości kontynuowania zajęć praktycznych znajdują się na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Zachęcamy również do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również w profilu MEN w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/