Najczęściej zadawane pytania do MEN w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,
przekazujemy do wglądu przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nauki w trybie zdalnym.
Link:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r