Dofinansowania z KFS w Mikołowie do szkoleń fryzjerskich oraz kosmetycznych we współpracy z Izbą Rzemieślniczą MŚP

Szanowni Państwo  

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania/sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie organizowanych przez IRMŚP w Katowicach szkoleń fryzjerskich i kosmetycznych (wymagane jest spełnienie przynajmniej jednego z priorytetów określonych przez Ministra właściwego do spraw pracy, dot. wydatkowania środków KFS w roku 2021).

 

Przypominamy, że o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, zatrudniający co najmniej 1 pracownika w ramach umowy
o pracę.

 

Nabór wniosków przez PUP realizowany jest w okresie: od 16.02.2021r. do 18.02.2021r.

 

Pod linkiem:

https://mikolow.praca.gov.pl/-/14344986-krajowy-fundusz-szkoleniowy-nabor-wnioskow opublikowane zostały szczegóły dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie kursów/szkoleń w ramach KFS ze środków PUP Mikołów.

 

Informujemy, że dla mikroprzedsiębiorców w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez PUP, szkolenia mogą zostać w 100% sfinansowane ze środków KFS.

 

Pracownicy IRMŚP w Katowicach kompleksowo pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku o sfinansowanie/dofinansowanie organizowanych przez nas szkoleń.

 

W razie zainteresowania przygotowaniem wniosku, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów 32/259 62 61 wew. 110 lub z Biurem Zarządu
32/259 62 61 wew. 103 bądź o kontakt e-mailowy pod adresem: projekty@ir.katowice.pl