Zmiany w formularzach w Centralnej Ewidencji Informacji o Działaności Gospodarczej

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy korespondencję ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca informacji o przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmianach w dostępie do rejestru CEIDG dla przedsiębiorców.
Biorąc pod uwagę fakt, że cyfryzacja jest jednym z istotnych elementów utrzymania się firm na rynku, szczególnie w trudnym czasie pandemii COVID-19, pozwala też usprawnić procesy i ułatwia dostęp do danych informujemy, że Ministerstwo wprowadza nowe wzory formularzy i zaświadczeń CEIDG- w wersji papierowej i elektroniznej.

Zmieni się również wygląd zaświadczeń CEIDG, którymi przedsiębiorcy posługują się w obrocie gospodarczym. Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępne bedą pod adresem: www.biznes.gov.pl/ceidg.

Prosimy o upowszechnienie informacji na temat przygotowanych zmian w środowisku firm.