Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie:

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba

(uczestników)

Min. Liczba godzin

 

Lokalizacja realizacji szkolenia 

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

 IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie,  techniki barberskie

 

2

18

 IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG   

Część I  – Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131)

Część II – Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

.

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

 

5.

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6.

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

 

Racibórz

Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-40674

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674