Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 18 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach uprzejmie informuję, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).

Rozporządzenie MEiN