Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach otrzymała komunikat ze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie dotyczący powrotu pracowników młodocianych klas III.

Proszę o zapoznanie się z treścią przekazanego komunikatu:

Izba Rzemieślnicza

wszystkie

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do decyzji ministra edukacji odnośnie przedłużenia  obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, które odnoszą się do terminu  18 kwietnia br. –  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje  o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom III klas branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznaczać to będzie, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  i  będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Oficjalny Komunikat w tej sprawie ukaże się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie stronę:  www.men.gov.pl

 

Pojawiły się też sygnały,  iż od następnego tygodnia wszyscy uczniowie – młodociani pracownicy  powrócą do realizacji programu praktycznej nauki zawodu  – jednakże decyzje rządowe w tej sprawie zapadną, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, pod koniec przyszłego tygodnia.