Komunikat Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nie współpracuje z Polskim Centrum Szkoleniowym z Rybnika w kwestii szkoleń oraz w żadnym innym zakresie.

Dodatkowo Izba Rzemieślnicza potwierdza fakt, że nie prowadzi własnych kursów przygotowujących do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie naturopata oraz nie jest związana z żądną szkołą/firmą lub osobą prywatną, która świadczy usługę przygotowania do w/w egzaminu. Izba Rzemieślnicza nie bierze odpowiedzialności za informacje zamieszczane w witrynach internetowych szkół/firm lub osób prywatnych, które zachęcają do udziału w organizowanych przez siebie kursach i szkoleniach.

 

Kurs przygotowujący w zawodzie naturopata nie jest kryterium warunkującym dopuszczenie do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości realizowanych usług/szkoleń/kursów każdy uczestnik może skorzystać z prawa dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Niemniej w takich sytuacjach Izba Rzemieślnicza nie jest stroną w sprawie.