Gala Ślubowania na Ucznia Rzemiosła w Wodzisławiu Śląskim

W poniedziałek 4 października br. w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Gala Ślubowania na Ucznia Rzemiosła. Uczniowie szkół branżowych z rąk Starszego Cechu Jerzego Waltara i Prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy odebrali legitymacje Uczniów Rzemiosła oraz pamiątkowe breloki, uprzednio składając ślubowanie na sztandar Cechowy. Zamysłem organizowanej Gali było wzbudzenie odpowiedzialności za dobre imię rzemiosła oraz podniesienie jego rangi poprzez zdobywane przez uczniów kwalifikacje.

W tym roku praktyczną naukę zawodu u wodzisławskich pracodawców rozpoczęło ponad 200 uczniów klas pierwszych m.in. w takich zawodach jak: stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, kucharz, piekarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej, Grzegorz Miketa, uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu. 

Wierzymy, że tradycja ślubowań uczniów rzemiosła będzie nadal żywa!

Link do nagrania: http://cech.wodzislaw.pl/aktualnosci/i-gala-slubowania-na-ucznia-rzemiosla-relacja-na-zywo/

Artykuły:

1) https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,mlodzi-rzemieslnicy-wyroznieni-na-szczegolnej-gali,wia5-3267-24276.html

2) https://www.radio90.pl/to-byla-pierwsza-w-wodzislawiu-gala-slubowania-na-ucznia-rzemiosla-fach-w-reku-jest-na-wage-zlota-foto.html

3) https://gazeta.wodzislaw-slaski.pl/i-gala-slubowania-na-ucznia-rzemiosla-za-nami/