Narada oświatowa z Cechami oraz Seminarium projektu „Śląskie. Zawodowcy” 22 października 2021 roku

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uwzględniając zgłaszaną przez Cechy potrzebę zorganizowania spotkania służb oświatowych  zaprosił do dyskusji przedstawicieli zrzeszonych Cechów w dniu  22 października 2021 roku.

Spotkanie dotyczyło  bieżących spraw oświatowych w tym wprowadzonych zmian w przepisach oświatowych tj. przygotowanie organizacyjne do wdrożenia w 2022 roku zmiany dokonanej w art. 44q ustawy o systemie oświaty (zmiany w sposobie organizacji egzaminów, zmiany w dokumentacji kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego i terminu ich składania, zmiany w dokumentacji po przeprowadzanych egzaminach tj. zaświadczenie do szkół, pracodawców).

Na spotkaniu omówiono przedstawione rozwiązania i zasady przyjęte przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie dotyczące zmian w systemie przeprowadzanych egzaminów w roku 2022.

W ramach kampanii społecznej Fundacji Kochasz Dopilnuj informowaliśmy o profilaktyce chorób piersi rozdając ulotki oraz monodesery przygotowane przez Piekarnię Cukiernię Maciuś z Sosnowca.