ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

W ramach projektu: „Wykwalifikowane kadry rzemieślnicze katowickiej Izby”.

 Ścieżka 2. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 z dnia 19 maja. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła”.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szkoleń dla 12 pracowników, które muszą odbyć się w listopadzie 2021:

 1. Skuteczności działań marketingowych i promocji firmy przy użyciu Social Mediów (SM) dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych.

Celem edukacyjnym szkolenia ma być doskonalenie kompetencji pracowników w proces sprzedaży w przedsiębiorstwie w zakresie zaawansowanych technik negocjacyjnych i sztuki profesjonalnego prospectingu, w tym z wykorzystaniem social mediów oraz umocnienie ich pozycji jako liderów w procesie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

– znajomość technik negocjacji na poziomie zaawansowanym,

– charakteryzacja cech skutecznego negocjatora,

– znajomość profesjonalnego prospectingu, w tym lejek sprzedażowych,

– umiejętność wykorzystania social mediów w procesie dotarcia do Klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz budowania wizerunku marki na lokalnym i regionalnym rynku,

– znajomość typów klientów i ich potrzeby, mechanizm podejmowania decyzji zakupowych, narzędzia social media jako kanału dotarcia do nowych Klientów oraz obsługi dotychczasowych,

– umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji biznesowych z klientem,

– rozpoznawanie potrzeb klientów oraz metod ich skutecznego motywowania do dokonywania zakupów.

– skutecznie budowanie i wdrażanie planu sprzedaży

– profesjonalnie obsługuje Klientów

– prowadzi negocjacje biznesowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik negocjacyjnych

– pracuje z trudnym klientem oraz w trudnych warunkach negocjacyjnych

– stosuje w praktyce zasady profesjonalnego prospectingu

– implementuje w praktyce trzy zasady działania prospectowego gwarantujące systematyczny przyrost klientów

– stosuje w praktyce efektywną komunikację poprzez social media i dociera do nowych Klientów oraz utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi Klientami

– skutecznie komunikuje się z klientami i otoczeniem zewnętrznym, jak również w sposób efektywny wykorzystuje komunikację w środowisku wewnętrznym organizacji, którą reprezentuje,

– buduje wizerunek firmy w mediach społecznościowych,

– tworzy oferty handlowe pod różne kategorie Klientów

– wyznacza cele realizacji i planowania zadań w firmie

– poszerza wiedzę branżową

– skutecznej komunikacji interpersonalnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy

– radzi sobie z obiekcjami Klientów poprzez wykorzystanie nowo poznanych na szkoleniu technik negocjacyjnych

– umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas rozmów handlowych

– efektywnego zarządzania sobą w czasie,

– umiejętności planowania

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z rozwojem firm w oparciu o metodę Design Thinking oraz zewnętrzne źródła finansowe (m.in. Fundusze UE) .

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

 • Zarządza w sytuacji kryzysowej i reorganizuje firmę
 • Wykorzystuje różnorodne zewnętrzne źródła finansowania na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Weryfikuje oferty rynkowe firmy – tzw. stress test
 • Rozróżnia zasady stosowania metody Design Thinking
 • Weryfikuje cele przedsiębiorstwa metodą GROW
 • Określa miary i efektywność realizowanych celów
 • definiuje zakres rozwoju firmy możliwy do współfinansowania z Funduszy UE
 • przygotowuje główne założenia dla potencjalnego projektu przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania
 • Identyfikuje nowe trendy rynkowe
 • Stosuje metodę Design Thinking do rozwoju firmy
 • Zna Horyzontalne priorytety wsparcia dla MŚP z Funduszy UE 2021-2027: innowacje, cyfryzacja, energia odnawialna i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna, Możliwe wdrożenia unijnych priorytetów w firmach, Krajowy Program Odbudowy, RPO Woj. śląskiego 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP Krajowe Programy Operacyjne 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Wdrażanie innowacji w firmie ze wsparciem funduszy UE, Pożyczki Unijne dla MŚP – główne zasady i mechanizmy wsparcia, Pozostałe fundusze rozwojowe dla MŚP – LGD, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, Przygotowanie głównych założeń potencjalnego projektu rozwojowego dla przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: izba@ir.katowice.pl. Oferta winna być podpisana i zeskanowana przez osoby upoważnione.

Wszelkie materiały dydaktyczne, prezentacje powinny zawierać logotypy https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/

Termin złożenia ofert mija 17.11.20201 roku, do godz. 15.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 515037305 Monika Dudek.

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – szkolenia-oferta cenowa

      2.Zapytanie ofertowe- szkolenia