Katowice Miastem Fachowców

Miasto Katowice przystąpiło do realizacji kolejnej edycji programu Katowice Miastem Fachowców, w ramach którego katowicka młodzież, dzięki współpracy Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, będzie mogła „od kuchni” poznać zawody branżowe i techniczne.

 

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież, która po szkole ponadpodstawowej posiada wiedzę praktyczną, to potencjalni dobrzy pracownicy, dlatego zachęcamy firmy do włączenia się w projekt jako partnerzy. Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, iż jedną z głównych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników posiadających niezbędne praktyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Program Katowice Miastem Fachowców jest odpowiedzią na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodowych i oferta edukacji branżowej i technicznej ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodarczego centrum regionu. Kluczowym etapem programu są wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych w firmach, które wyrażą chęć organizacji takich wizyt. Tegoroczna edycja programu Katowice Miastem Fachowców została również dostosowana do ewentualnych uwarunkowań epidemicznych.

 

15 listopada wystartował nabór  partnerów do programu Katowice Miastem Fachowców – edycja 2021/2022. Do uczestnictwa w programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Katowicach działalność w formule samozatrudnienia w branży wymagającej wykształcenia branżowego bądź technicznego lub zatrudniają pracowników na stanowiskach wymagających uprawnień i/lub wykształcenia branżowego lub technicznego. Do dnia 29.11.2021 r. przedsiębiorcy mają czas na przesyłanie zgłoszeń do Wydziału Obsługi Inwestorów. Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta, pod linkiem: https://bit.ly/3Ho04TZ

Z przedsiębiorcami wyłonionymi w toku trwającego naboru Miasto podpisze porozumienia o współpracy w ramach programu.

 

–  Doceniając zaangażowanie przyszłych partnerów w realizację wizyt studyjnych przygotowaliśmy w tym roku dodatkowy bonus dla firm aktywnie wspierających realizację programu. Będzie to pakiet trzech szkoleń organizowanych przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Tematyka tych szkoleń będzie dotyczyć znaczenia kwalifikacji, kompetencji oraz odporności psychicznej na współczesnym rynku pracy – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.