XXVII edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz

Szanowni Państwo,

W dniach 25-26 stycznia 2022 roku odbędzie się kolejna edycja Turnieju, którego organizatorami są:

  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
  • Zespół Szkół nr 7 w Tychach (szkoła wyznaczona przez Kuratorium Oświaty w  Katowicach).

Rywalizować będą uczniowie klas III ZSZ zgłoszeni przez szkoły, którzy uzyskali tytuł laureata etapu szkolnego. W kategorii Najlepszy Uczeń w zawodzie piekarz o tytuł najlepszego walczyć będą 4 osoby, zaś w kategorii Najlepszy Uczeń w zawodzie cukiernik 15 osób.                                Zarówno część praktyczna (25 styczeń) jak i teoretyczna (26 styczeń) odbędzie się w Zespole Szkół nr 7 w Tychach.

Tematem przewodnim tegorocznego Turnieju jest:  „Potęga natury”.

            Uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie Turnieju będzie miało miejsce 26 stycznia 2022 roku w Zespole Szkół nr 7 w Tychach ul. Browarowa 1 a.

Laureaci Turnieju zostaną zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się na przełomie marzec/ kwiecień 2022 roku. we Wrocławiu.