Zapytanie ofertowe nr 24/11.2.3/RPO/2022

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla  19 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 2022-02-21

Numer Ogłoszenia nr 2022-4086-94704

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94704