Zagraniczna Misja Gospodarcza do Francji

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w grudniu 2021 roku podpisała porozumienie o współpracy z Funduszem Górnośląskim S.A. organizacją, która działa na rzecz promocji MŚP. Poniżej przesyłamy informację dotyczącą naboru do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej we Francji (Paryż-Lille). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Francji (Paryż – Lille), która odbędzie się w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2022 r.

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które:

  1. działają w branżach związanych z zieloną gospodarką, a w szczególności – odnawialnymi źródłami energii, czystą technologią, gospodarką odpadami i recyklingiem, a także z przemysłami wschodzącymi;
  2. posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;
  3. poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;
  4. poszukują nowych rynków zbytu.

Co w ramach Misji?

  1. Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  2. Zapewnienie spotkań B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Francji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna na naszej stronie

https://invest-in-silesia.pl/content/misja-gospodarcza-do-francji

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów:  28.02.2022 r. godz. 13.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Proszę o promocję naboru wśród firm zrzeszonych w Państwa instytucji.

Kontakt do organizatora:

Fundusz Górnośląski S.A.

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209