Zapytanie ofertowe nr 25/11.2.3/RPO/2022

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla dwóch grup:  7 uczestników w Katowicach w zakresie „Barman-barista”, 12 Uczestników w Siemianowicach Śląskich w zakresie „Barman-barista”

zapewniając min. 60 godz. zajęć, w okresie 03.2022 do 09.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia Kopia Kopia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)